Organisaties voor en door studenten

Met dit overzicht geven we een zo volledig mogelijk beeld van alle relevante organisaties en verenigingen voor en door geneeskundestudenten. Mocht je vragen hebben of nog een essentiele organisatie missen in dit overzicht, neem dan contact met ons op!

Faculteitsverenigingen
Iedere medische faculteit heeft zijn eigen Medische Faculteits Vereniging (MFV): de studievereniging. Studieverenigingen zetten zich in voor verbetering van het onderwijs op jouw faculteit, maar organiseren ook activiteiten en borrels voor jouw faculteit. Neem voor meer informatie over jouw MFV een kijkje op hun website!

LOCA
Het Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) is de overkoepelende belangenorganisatie voor alle coassistenten. Het LOCA bestaat uit leden van de coraden van alle acht geneeskundefaculteiten van Nederland. Waar de coraden de lokale problemen aanpakken, probeert het LOCA verbanden aan te brengen tussen zaken die lokaal spelen. Wil je meer weten over het LOCA? Bezoek dan hun website.

LMSO
Het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) is een vereniging waarin twee tot drie studenten van alle acht universitaire medische centra zitting hebben. Dit kunnen studentbestuursleden of assessoren zijn, maar ook onderwijsleden van faculteitsverenigingen en leden van studentenraden. Het LMSO onderhoudt nauwe contacten met diverse commissies, raden en overlegorganen en houdt zich zo bezig met de vertegenwoordiging van geneeskundestudenten. Kijk voor meer informatie op de website van LMSO.

IFMSA-NL
Door internationalisering komt Global Health steeds dichterbij. Grenzen vervagen, waarbij de gezondheidszorg steeds voor nieuwe uitdagingen komt te staan. IFMSA-NL is een internationale medisch studentenvereniging met initiatieven die zich richten op bewustwording en verbetering van Global Health in de samenleving. Ook zet IFMSA-NL zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van toekomstige professionals in de gezondheidszorg. Dit alles doet zij door middel van projecten, congressen en stages. IFMSA-NL is medeoprichter van het internationale netwerk IFMSA, waarbij tegenwoordig 1,2 miljoen studenten zijn aangesloten, verspreid over meer dan 100 landen. Kijk voor meer informatie op de website van IFMSA-NL.

EMSA 
De EMSA, European Medical Student’s Association, is binnen Nederland onderdeel van de IFMSA-NL. Deze Europese organisatie voor geneeskundestudenten organiseert jaarlijks onder meer het Teddy Bear Hospital en groepsuitwisselingen tussen faculteiten in Europa. Neem voor meer informatie een kijkje op de website van EMSA.

KNMG-districten 
De KNMG kent een districtenstructuur. Districten geven advies en ondersteuning aan artsen en studenten op regionaal/lokaal niveau. De kwaliteit van de beroepsuitoefening en van de volksgezondheid vormen daarbij het uitgangspunt. Meer weten of op zoek naar het district bij jou in de buurt? Kijk dan op de website van de KNMG!

UEAM
Veel belangrjike geneesmiddelen en medische technologieën vinden hun oorsprong aan universiteiten. De toegankelijkheid tot deze innovaties in arme landen wordt sterk beïnvloed door de manier waarop universiteiten omgaan met onderzoek, octrooien en licenties. Universities Allied for Essential Medicines (UEAM) bestaat uit een groep studenten die vinden dat onze universiteiten de kans en verantwoordelijkheid hebben om de toegang tot innovatie wereldwijd te verbeteren. Kijk voor meer informatie op de website van UEAM.  

Goede doeleninitiatieven door geneeskundestudenten
Er bestaan meerdere goede doeleniniatieven voor en door geneeskundestudenten. Wil je weten wat jij zelf kunt bijdragen aan het goede doel? Neem dan een kijkje op de verschillende websites!