Bestuur en organisatie

Binnen het bestuur van De Geneeskundestudent hebben van elke medische faculteit twee geneeskundestudenten zitting. In totaal bestaat het algemeen bestuur uit zestien leden. De algemeen bestuursleden hebben meerder taken waaronder het signaleren van ontwikkelingen en problemen op de faculteiten, het uitdragen van de mening van de studenten en koppelen de standpunten van De Geneeskundestudent terug op de faculteit. Daarnaast zijn ze portefeuillehouders, ze houden zich bezig met faculteitoverstijgende zaken, zoals stagevergoeding, wachttijden en het Dedicated Schakeljaar. Tevens heeft De Geneeskundestudent een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, commissaris extern, commissaris intern en een assessor. 

Geinteresseerd om zitting te nemen in het algemeen bestuur of meer weten? Klik hier

Bestuur De Geneeskundestudent - 2020

Op alfabetische volgorde 
Amir Abdelmoumen - Voorzitter 
Annemoon Jonker - Algemeen bestuurslid 
Denise de Gruijter - Commissaris Extern 
Femke van de Zuidwind - Assessor 
Galina Dorland - Algemeen bestuurslid 
Ibtissam Acem - Algemeen bestuurslid 
Iris Verkuijl - Algemeen bestuurslid 
Jorrit Salden - Algemeen bestuurslid 
Juliette Mattijse - Algemeen bestuurslid 
Lidwien Smabers - Algemeen bestuurslid 
Maarten Wille - Algemeen bestuurslid 
Marel Ruissen - Commissaris Intern 
Marijn Groen - Algemeen bestuurslid 
Sander Sandkuyl - Algemeen bestuurslid 
Sofie van Goor - Algemeen bestuurslid 
Stijn Wenmaekers - Algemeen bestuurslid 
Sybren Kootstra - Algemeen bestuurslid