Doelen 2020

Het jaar 2020 belooft een bewogen jaar te worden voor De Geneeskundestudent. Denkend aan een nieuw politiek landschap, een toekomstige arbeidsmarkt niet aansluit op de vraag en het aanbod van basisartsen en een te hoog percentage aan burn-out onder geneeskundestudenten. Maar ook denkend aan de maatschappelijke veranderingen, de discussies over de relatie tussen arts en patiënt, de vergrijzing en de innovaties die de gezondheidszorg gaan veranderen. Voor de vereniging die zich inzet voor de belangen voor alle toekomstige artsen zijn dit belangrijke onderwerpen om ons de komende jaren op te richten. Als verenging hebben we sinds onze oprichting enorme groei doorgemaakt. We zijn onze kinderschoenen volledig ontgroeid en zullen het komende jaar ons weer volledig inzetten voor de meer dan 15.000 leden die De Geneeskundestudent telt.

Onze thema's en portefeuilles

De Geneeskundestudent is de belangenbehartiger voor geneeskundestudenten. Om de belangen van de geneeskundestudenten het beste te vertegenwoordiger wordt elk jaar bepaald welke onderwerpen, portefeuilles, opgepakt dienen te worden. Grofweg zijn deze portefeuilles te verdelen in 3 overkoepelde thema's: studentbelangen, zelfontplooiing en maatschappelijk debat. 
De huidige portefeuilles zijn: Beoordelingen, Beroepskeuze, Capaciteit, Decentrale selectie, Promoveren en Veilig werken. Klik hier voor meer inhoudelijke informatie. 

Meer weten? Bekijk hier onze beleidsposter van 2018-2019. Of lees hier onze onderzoeksrapporten van 2019-2020:
Benieuwd naar andere specifieke onderwerpen? Kijk dan hier.

Landelijke enquête

Zoals ieder jaar zal ook dit jaar weer een enquête worden verstuurd naar alle leden van De Geneeskundestudent. Hierdoor krijgen alle leden de kans om hun mening te geven over een aantal onderwerpen waar De Geneeskundestudent op dat moment mee bezig is. Door het invullen van de jaarlijkse enquête, die je eind november in je inbox vindt, geef jij je mening over belangrijke onderwerpen binnen de geneeskundeopleiding. Op de uitslagen van deze enquête baseert De Geneeskundestudent zijn standpunten. Aan de hand van de resultaten worden artikelen geschreven met standpunten gebaseerd op de mening van geneeskundestudenten. Deze artikelen wordt gepubliceerd in bijvoorbeeld Medisch Contact, NtVG en Arts in Spe. Ook presenteert DG regelmatig resultaten op congressen. Op deze manier wordt de mening van geneeskundestudenten duidelijk uitgedragen naar faculteiten, politiek en media. Je vindt DG bijvoorbeeld op de Carrièrebeurs van de KNMG en het congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs.

Meer weten?

  • Bekijk hier ons animatiefilmpje
  • Bekijk hier onze beleidsposter
  • Lees hier het verslag van onze notulen van de afgelopen Algemene Ledenvergadering (ALV)
  • Lees hier het beleidsplan 2019