Rechtshulp LAD voor coassistenten

LADIndien je coassistent bent, krijg je 10 uur per jaar gratis rechtshulp van de LAD. Andere voordelen zijn:

  • modelstageovereenkomst
  • vier keer per jaar het LAD-magazine
  • elke maand het Geneesmiddelenbulletin
  • aantrekkelijk geprijsde arbeidsongeschiktheidsverzekering, speciaal voor coassistenten

Je kunt met vragen en/of problemen rondom je aanstaande dienstverband terecht bij juristen van de afdeling Individuele Rechtshulp van de LAD. Daarnaast beoordelen deze juristen arbeidsovereenkomsten, bemiddelen zij bij (dreigende) arbeids- en opleidingsconflicten, voeren zij (gerechtelijke) procedures en verlenen zij juridische bijstand bij fusies en reorganisaties. Ook geven zij je advies over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, zoals:

  • salarissen
  • pensioenen
  • functiewaardering
  • ziekte/arbeidsongeschiktheid
  • cao’s
  • sociale verzekeringen

Klik op onderstaande link voor meer informatie:
Rechtshulp voor coassistenten