Essay-wedstrijd: ‘Over de levenstrap’

24 oktober 2018
In de medische wereld kennen we vooral de indeling op basis van orgaansystemen; neurologie, cardiologie, orthopedie, dermatologie. Minder vaak wordt er gekeken vanuit een perspectief waarbij de context van de patiënt het uitgangspunt is? Een mogelijkheid daarin is een verdeling naar leeftijd, zoals dit nu ook het geval is bij kinder- en ouderengeneeskunde. Toch is leeftijd ook in andere specialismen een zwaarwegende parameter voor diagnostiek en therapie.
 
Deze rol van leeftijd van patiënten in de medische wereld van vroeger en nu, dat zal het centrale thema zijn op de Domus Dag 2018: 'De dokter en de levenstrap'. Als arts in spe bevind je je in een bijzondere situatie, waarbij je meer dan gemiddeld geconfronteerd wordt met patiënten vanuit alle leeftijdscatagoriën 
 
De Domus Dag commissie zoekt medische studenten die het leuk vinden hier verder over te filosoferen. Daarbij komt dat je wanneer je jouw gedachten in maximaal 2000 woorden weet samen te vatten je kans maakt op een cheque van €1.000! Het beste essay – beoordeeld door een deskundige jury – zal tijdens de Domus Dag op 7 december 2018 officieel bekend gemaakt worden. 
 
Meedoen? Stuur je tekst vóór 15 november naar Domusdag2018@tmgn.nl. Wil je aanwezig zijn bij de Domus Dag? Dan kan je je als student helemaal gratis aanmelden door mail te sturen naar dit adres.