Dedicated schakeljaar

Sinds 2014 bestaat het dedicated schakeljaar. Deelnemende studenten leren competenties die anders pas tijdens de specialistenopleiding aan bod zouden komen. Het dedicated schakeljaar is in het leven geroepen om de specialistenopleidingen in te korten en een brug te slaan tussen master en specialisatie. Voor studenten kan het daarnaast een handige manier zijn om sneller in opleiding te komen. Hoe het schakeljaar er precies uit ziet, verschilt per faculteit. Dit komt doordat bij de implementatie is gekozen voor een ‘bottum-up methode’, waarbij de faculteiten een eigen invulling aan het schakeljaar mogen geven.

Twee smaken

Bij de invoering was het dedicated schakeljaar een strak omlijnd programma. Gemotiveerde studenten konden solliciteren voor het programma waarbij het laatste jaar van de master moest worden gewijd aan één specialisme, zodat de studenten al tijdens de master AIOS-competenties konden opdoen. Na succes stroomden deze studenten snel, liefst direct, door naar de specialistische vervolgopleiding.

Inmiddels is gebleken dat deze eerste vorm niet op alle faculteiten voldoende aansloot bij het reeds bestaande curriculum. Daarom is gekozen voor een ruimere definitie van het dedicated schakeljaar. Het schakeljaar in de oude, hier boven beschreven vorm, wordt gezien als een excellentietraject.  Daarnaast gaan faculteiten een programma aanbieden waarbij niet de opleider, maar de student een programma samenstelt waarin AIOS-competenties aan bod komen. Zo kan dus elke student zijn eigen dedicated schakeljaar inrichten.

Wat doen wij?

Omdat het een heel nieuw programma betreft, is nog weinig bekend over de uitkomsten van zo’n schakeljaar. De Geneeskundestudent volgt de ontwikkelingen rond het dedicated schakeljaar op de voet. Wij vinden het belangrijk dat studenten zo goed mogelijk op de hoogte zijn van hun mogelijkheden. Daarnaast willen wij waar mogelijk ondersteunen bij de keuze om wel of niet deel te nemen.

Naar aanleiding van de enquête van november 2014, waaruit bleek dat studenten onvoldoende geïnformeerd waren, hebben wij faculteiten gestimuleerd om meer en duidelijkere informatie te verschaffen. Ook hebben wij landelijke organen geïnformeerd over redenen om wel of niet voor een schakeljaar te kiezen. Het onderzoeksrapport van deze enquête vind je hieronder, evenals een aantal artikelen die wij hebben geschreven over het dedicated schakeljaar.

Gepubliceerde artikelen:

Columns:

Lees ook:

Kijk voor faculteitspecifieke informatie over het dedicated schakeljaar op www.specialistenopleidingopmaat.nl of de website van jouw faculteit:

Wil jij je mening delen over dit onderwerp of heb je een vraag? Laat het ons weten via e-mail, Facebook of Twitter!