Diversiteit & Toegankelijkheid

Toegankelijkheid & Diversiteit

Wat is diversiteit?
Zoals beschreven in het rapport “Diversiteit is een werkwoord” van de Universiteit van Amsterdam verwijst de diversiteit van mensen naar “de uitdaging om een gevarieerde academische omgeving te creëren, met mensen met een verschillende culturele en sociaaleconomische achtergrond, religie, huidskleur, geslacht, leeftijd en seksuele oriëntatie, of andere kenmerken die hun positie in de maatschappij vormen.” [1]

Waarom diversiteit?
Een diverse artsenpopulatie draagt bij aan betere zorg voor een diverse patiëntenpopulatie [2,3]. Door diversiteit onder geneeskundestudenten komen artsen in spe vaker in aanraking met verschillende culturen, ideeën en perspectieven. Bovendien bevordert diversiteit de bewustwording van privileges.

En toegankelijkheid?
Wij vinden het dus belangrijk dat er een heterogene groep geschikte studenten wordt toegelaten tot de studie geneeskunde. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat deze diversiteit behouden wordt in de opleiding tot specialist. Soms gaat dit goed: 70% van de geneeskundestudent is vrouw– een verhouding die ook terug te zien is onder artsen in opleiding [4]. Maar op andere fronten is dit niet het geval: 15-20% van de geneeskundestudenten heeft een migratieachtergrond, terwijl dit slechts 2-4% is onder specialisten [5, 6]. Wij vinden dit zorgwekkend, en dus zetten wij ons in om diversiteit onder artsen van de toekomst van te waarborgen.

In 2018 hebben wij onderzoek gedaan naar de diversiteit van de studie, en of dit een rol speelt in sociale buitensluiting van geneeskundestudenten

Onderzoekrsrapport: Diversiteit en sociale inclusie onder geneeskundestudenten

Bronnen:

  1. Samenvatting rapport 'Diversiteit is een werkwoord' (2016)
  2. Student Body Racial and Ethnic Composition and Diversity-Related Outcomes in US Medical Schools (JAMA, 2008)
  3. Diversity at medical schools makes stronger doctors, study shows (UCLA, 2008)
  4. Capaciteitsplan deelrapport 1 (2016) 
  5. Onderzoeksrapport VUmc: Naar een kleurrijk UMC (Dare, 2015)
  6. Culturele diversiteit ver te zoeken onder specialisten (AiS, 2015)

Lees verder:

Wil jij je mening delen over dit onderwerp of heb je een vraag? Laat het ons weten via e-mail, Facebook, of Twitter!

Ervaar jij zelf dat je seksuele voorkeur, geslacht, huidskleur of cultuur invloed heeft op je beoordeling of de manier waarop er met je wordt omgegaan? Je kunt altijd anoniem contact met ons opnemen als je je verhaal kwijt wilt of een vraag hebt. Wij zijn te bereiken op info@degeneeskundestudent.nl
 

Gerelateerd onderwerpen: Decentrale selectie