Master

Master Jaar 1 + 2
Introductie coschap; 2 weken
Beschouwend coschap; 15 weken
Snijdend coschap; 14 weken
Coschap Huid, Zintuigen en Zenuwstelsel; 16 weken
Coschap Vrouw en Kind, 16 weken 
Coschap Psychiatrie, Ambulante en eerstelijnszorg; 20 weken.

Master jaar 3
Semi-artsstage
Wetenschapsstage (kan ook vóór de co-schappen gevolgd worden)
Keuze-coschap