Master

Master jaar 1
PreDermatologie (2 weken)
Coschap Dermatologie (3 weken)
PreOog (1 week)
Coschap Oogheelkunde (3 weken)
Coschap KNO (4 weken)
PreIHK (2 weken)
Coschap IHK 1* (10 weken)
Coschap IHK 2* (8 weken)
Coschap IHK 3* (8 weken)
Klinisch redeneren toets M1 (1 week)
* IHK coschap = Interne geneeskunde, Heelkunde of Kindergeneeskunde.

Master jaar 2:
Coschap Neurologie (6 weken)
Coschap Psychiatrie (6 weken)
Coschap Verloskunde (8 weken)
Coschap Poli Interne (4 weken)
Coschap Poli Heelkunde (4 weken)
Coschap Huisartsgeneeskunde (5 weken)
Coschap Sociale geneeskunde (3 weken)
Klinisch redeneren toets M2 (1 week)
Verbredend coschap (4 weken)

Master jaar 3
Semi-artsstage (16 weken)
Wetenschappelijke stage (16 of 24 weken)*
Keuzeonderwijs (8 weken)*
* Er kan gekozen worden voor ofwel een verlengde wetenschappelijke stage van 24 weken, ofwel voor 8 weken keuzeonderwijs + wetenschappelijke stage van 16 weken.