Medisch Leiderschap

In 2012 is het Platform Medisch Leiderschap (PML) opgericht om meer aandacht te vragen voor de competentie medisch leiderschap. Volgens het PML is er “een cultuuromslag noodzakelijk waarbij artsen permanent én al vanaf het begin van hun geneeskunde-opleiding worden gestimuleerd en opgeleid om zich adequaat in te kunnen zetten voor medische organisaties.” Dit initiatief wordt ondersteund door de KNMG, en bovendien is het onderwerp ‘Medisch Leiderschap’ door de KNMG uitgeroepen als thema van het jaar 2015.

De Geneeskundestudent heeft naar aanleiding van dit initiatief en verdere kennismaking met het PML besloten  om de competentie Medisch Leiderschap onder geneeskundestudenten verder te exploreren. Onder medisch leiderschap verstaat De Geneeskundestudent zowel kennis over de organisatie van de gezondheidszorg als het ontwikkelen van bestuurlijke vaardigheden in de gezondheidszorg. Om uit te zoeken of ook in de basisopleiding behoefte is aan (meer) onderwijs in deze vaardigheden, heeft De Geneeskundestudent in de enquête van 2014 over dit onderwerp meerdere vragen opgenomen. De doelstellingen van dit deel van de enquête waren als volgt:

1. Inventariseren in hoeverre studenten zich reeds bekwaam achten in aspecten van medisch leiderschap.
2. Inventariseren of er onder studenten behoefte is aan (meer) onderwijs in bovengenoemde vaardigheden; en zo ja welke.
3. Inventariseren of studenten in deze fase van hun studie reeds managementposities (binnen de gezondheidszorg) ambiëren; en zo ja welke.
4. Analyseren of er in bovenstaande aspecten verschillen zijn tussen enerzijds bachelor-, en anderzijds master-studenten.

In samenwerking met het PML zal De Geneeskundestudent in de loop van 2015 uitwerken hoe verder vorm kan worden gegeven aan de competentie Medisch Leiderschap in de basisopleiding tot arts.

Houd deze pagina, Facebook en Twitter in de gaten voor het laatste nieuws. Ideeën, suggesties, vragen of opmerkingen over de competentie Medisch Leiderschap in de basisopleiding? Mail dan naar: info@degeneeskundestudent.nl!

Columns:

Meer lezen:

Meer weten?