Professioneel gedrag

Op alle geneeskundefaculteiten wordt inmiddels expliciet aandacht besteed aan onderwijs en toetsing van professioneel gedrag. De Geneeskundestudent hecht eraan dat studenten adequaat worden onderwezen, getoetst en begeleid bij het vormen van hun professionele houding. Onderzoek van De Geneeskundestudent wijst echter uit dat coassistenten hun collega-dokters in opleiding niet snel aanspreken op onwenselijk gedrag. Toch zouden ze zich dit al tijdens de opleiding eigen moeten maken. In 2010 is het judicium abeundi ingevoerd dat het mogelijk maakt om studenten uit de opleiding te zetten als studenten zich onprofessioneel gedragen. Maar wat is professioneel gedrag eigenlijk? En hoe bont moet je het maken om via het judicium abeundi van de opleiding verwijderd te worden?

De Geneeskundestudent roept studenten, artsen en opleiders op een voortrekkersrol te gaan spelen in een cultuuromslag en het goede voorbeeld te geven aan de volgende generatie artsen.Een cultuur waarin iedere student en arts zijn directe collega’s aanspreekt, is iets waar we met zijn allen naar moeten streven.

Handreiking professioneel gedrag:
Het afgelopen jaar heeft De Geneeskundestudent een inventarisatie gedaan bij alle faculteiten omtrent professioneel gedrag in het curriculum. Naar aanleiding van het KNMG document  optimaal functioneren voor artsen heeft de Geneeskundestudent een praktische handreiking voor professioneel gedrag voor geneeskundestudenten geschreven: Handreiking voor professioneel gedrag

Gepubliceerde artikelen:

Columns:

Lees ook:

Wil jij je mening delen over dit onderwerp of heb je een vraag? Laat het ons weten via e-mail, Facebook, of Twitter!