Seksuele Intimidatie

Seksuele intimidatie kan niet! Het creëert een onveilige leeromgeving en dat is schadelijk voor het leerproces. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor sekuele intimidatie in het onderwijs en op de werkvloer. Veel studenten geven aan zich wel eens seksueel geintimideerd te hebben gevoeld, maar het meerendeel meldt het niet, omdat zij het niet ernstig genoeg vinden.

Vanwege bovenstaande redenen heeft De Geneeskundestudent veel aandacht besteed aan het onderwerp seksuele intimidatie. Vanaf 2006 heeft De Geneeskundestudent al onderzoek gedaan naar de prevalentie van seksuele intimidatie onder geneeskundestudenten. Hieruit bleek dat 11 procent van de bachelorstudenten en 21 procent van de coassistenten tijdens hun opleiding geconfronteerd werd met seksuele intimidatie. In 2012 is dit onderzoek herhaald en zijn de cijfers niet veel veranderd, ondanks een oproep om seksuele intimidatie bespreekbaar te maken en de meldingsprocedure inzichtelijker te maken.

Recent heeft De Geneeskundestudent een inventarisatie gedaan op de faculteiten om te kijken of er inmiddels wel veranderingen hebben plaatsgevonden op de universiteiten en of deze veranderingen merkbaar zijn voor geneeskundestudenten. Uit de inventarisatie bleek dat de faculteiten de aanpak omtrent seksuele intimidatie goed hebben opgepakt sinds 2012. Zo is er op alle faculteiten een vertrouwenspersoon, is op bijna elke faculteit een duidelijk protocol en wordt er aandacht besteed aan seksuele intimidatie in het onderwijs. 

We zijn er nog niet, maar we zijn met zijn allen hard bezig om seksuele intimidatie aan te pakken!

Durf seksuele intimidatie te melden!
Hier vind je de contactgegevens van de vertrouwenspersoon van jouw faculteit. Het is ook mogelijk om een anonieme melding te maken via het Overlegpunt Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) en De Geneeskundestudent: overlegpunt.seks.intimidatie@vnva.nl.

Gepubliceerde artikelen:

​Onderzoeksrapporten:

Lees ook:

Wil jij je mening delen over dit onderwerp of heb je een vraag? Laat het ons weten via e-mail, Facebook, of Twitter!