Tegemoetkoming coassistenten

Al jaren pleit De Geneeskundestudent voor een vergoeding voor coassistenten. Nu per september 2015 het nieuwe leenstelsel is ingegaan, is dit probleem actueler dan ooit. Geneeskundestudenten zullen door deze maatregel onevenredig hard getroffen worden, in vergelijking met andere studenten. Het doel van De Geneeskundestudent is een vergoeding voor geneeskundestudenten tijdens hun coschapfase. Op basis van de resultaten van de landelijke enquête en onze inventarisaties schrijven wij onze onderzoeksrapporten en artikelen. Tevens werken we samen met de andere, landelijke, geneeskundige studentenorganisaties en lobbyen we in de politiek.

Recent zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest binnen dit onderwerp. Onze portefeuillehouder Rob van Gassel heeft een overzicht opgesteld met alle belangrijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Februari 2015

In de Eerste Kamer wordt de Wet studievoorschot hoger onderwijs aangenomen. Belangrijke consequentie voor studenten is dat de basisbeurs zal komen te vervallen. De aanvullende beurs blijft bestaan, maar studenten die hiervoor niet in aanmerking komen zullen een lening aan moeten gaan of op zoek moeten gaan naar een andere inkomsten bron zoals een bijbaan.

Eerste Kamerleden Sent (PvdA) en Ganzevoort (GroenLinks) vragen tijdens het debat aandacht voor de situatie van geneeskundestudenten. Kamerlid Sent: ‘En dan zijn er groepen studenten die mogelijk onevenredig zwaar worden getroffen omdat hun studie meer tijd in beslag neemt dan gemiddeld. Denk hierbij aan geneeskundestudenten die coschappen lopen en daardoor weinig tot geen tijd overhouden om bij te verdienen. Voor studenten in deze situatie zijn er twee oplossingen: ofwel zij behouden de basisbeurs, ofwel zij ontvangen een vergoeding voor hun coschappen, net zoals studenten die stage lopen een stagevergoeding ontvangen.’

Minister Bussemaker zegt bij de aanname van de wet toe dat zij met het ministerie van VWS zal kijken naar de specifieke situatie van de coschappen.

Maart 2015

De werkgroep tegemoetkoming coassistenten wordt opgericht. In deze landelijke werkgroep zijn het LOCA (Landelijk Overleg Coassistenten), het LMSO (Landelijk Medisch Studenten Overleg) en De Geneeskundestudent vertegenwoordigd. In reactie op de toezegging van minister Bussemaker in de Eerste Kamer sturen zij een brief aan de minister en de Tweede Kamer. Daarin wordt gesteld dat masterstudenten geneeskunde, gezien de duur en aard van de coschappen, zwaarder worden benadeeld dan andere WO studenten. Ook wordt een mogelijke oplossing aangedragen, het oprichten van een stagefonds, vergelijkbaar met het fonds dat reeds beschikbaar is voor MBO en HBO verpleegkundigen in opleiding.

Juni

In afwachting van een officiële reactie van de minister geeft de vaste Kamercommissie OCW aan dat zij afhankelijk van het antwoord van de minister verdere stappen zullen ondernemen.

Ondertussen groeit ook het bestuurlijke draagvlak voor de oproep die door de werkgroep wordt gedaan. De KNMG, LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) en De Jonge Specialist maakten zich eerder al sterk voor een stagevergoeding voor coassistenten. Daarnaast wordt in de nieuwe cao UMC’s toegezegd dat ook de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) zich maximaal zal inspannen om via de overheid een landelijk stagefonds voor coassistenten op te richten.

September

Een officiële reactie van de minister blijft uit. In de tussentijd spreken we met verschillende Kamerleden over de positie van geneeskundestudenten. Uit deze gesprekken met onder andere dhr. Rog (CDA), Grashoff (GroenLinks), Mohandis (PvdA) en van Meenen (D66) wordt het idee geboren om een petitie te starten en deze voor de bespreking van de OCW begroting aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Oktober

De petitie ‘Masterstudent geneeskunde dupe van nieuwe leenstelsel’ wordt gestart. In 1,5 week tijd worden bijna 22.000 handtekeningen opgehaald. Onder hen zijn vele studenten en ouders, maar ook artsen en opleiders spreken hun zorgen uit over de positie van coassistenten in het nieuwe leenstelsel. Op 27 oktober wordt de petitie in de Tweede Kamer aangeboden aan de OCW Kamerleden.

Later die dag ontvangen we de officiële reactie van minister Bussemaker op die brief die we in maart hebben verstuurd. Zij geeft daarin aan ons voorstel niet te steunen. Zij onderschrijft dat met de invoering van het studievoorschot de eigen bijdrage fors is gegroeid, maar we daar kwalitatief beter onderwijs voor terugkrijgen.

Dat allen niet voor niets is geweest blijkt al de volgende dagen. Op 28 en 29 oktober wordt in de Tweede Kamer de OCW begroting besproken. Verschillende Kamerleden staan stil bij de positie van geneeskundestudenten. Dhr. van Dijk (SP), Rog (CDA) en Grashoff (GroenLinks) besteden er tijdens hun inbreng aandacht aan. Dhr. Grashoff: ‘Er moet echt een oplossing voor komen. Ik vind dus de brief die de minister heeft gestuurd echt teleurstellend. Driekwart jaar nadat het probleem is aangekondigd een brief met ‘nee’ erin, dat kan niet!’.

Naar aanleiding van het debat worden twee moties ingediend, waarbij de motie van dhr. Grashoff door een meerderheid van de kamer (GL, D66, PvdA, VVD) wordt gesteund. De minister geeft dan ook de toezegging dat zij opnieuw met VWS en de ziekenhuizen zal kijken of een oplossing mogelijk is.

Hoe nu verder?

Op dit moment wachten wij, en met ons de Tweede Kamer, dus af wat er uit het overleg tussen de overheid en de ziekenhuizen zal komen. We zullen dit actief en intensief blijven volgen en ons in blijven zetten voor een vergoeding voor coassistenten. Volg onze website of facebook pagina om op de hoogte te blijven van alle recente ontwikkelingen.

Heb je een vraag of een opmerking? Dan kun je contact opnemen met de portefeuillehouder stagevergoedingen via rob.van.gassel@degeneeskundestudent.nl.

Gepubliceerde artikelen:

Columns:

Lees ook:

Wil jij je mening delen over dit onderwerp of heb je een vraag? Laat het ons weten via e-mail, Facebook of Twitter!