Tegemoetkoming coassistenten

Al jaren pleit De Geneeskundestudent voor een vergoeding voor coassistenten. Sinds per september 2015 het nieuwe leenstelsel is ingegaan, is dit probleem actueler dan ooit. Geneeskundestudenten zullen door deze maatregel onevenredig hard getroffen worden, in vergelijking met andere studenten. Het doel van De Geneeskundestudent is een vergoeding voor geneeskundestudenten tijdens hun coschapfase. Op basis van de resultaten van de landelijke enquête en onze inventarisaties schrijven wij onze onderzoeksrapporten en artikelen. Tevens werken we samen met de andere, landelijke, geneeskundige studentenorganisaties en lobbyen we in de politiek.

Er zijn de laatste jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest binnen dit onderwerp. Hieronder volgt een chronologisch overzicht met alle belangrijke ontwikkelingen.

Februari 2015
In de Eerste Kamer wordt de Wet studievoorschot hoger onderwijs aangenomen. Belangrijke consequentie voor studenten is dat de basisbeurs zal komen te vervallen. De aanvullende beurs blijft bestaan, maar studenten die hiervoor niet in aanmerking komen zullen een lening aan moeten gaan of op zoek moeten gaan naar een andere inkomsten bron zoals een bijbaan.

Eerste Kamerleden Sent (PvdA) en Ganzevoort (GroenLinks) vragen tijdens het debat aandacht voor de situatie van geneeskundestudenten. Kamerlid Sent: ‘En dan zijn er groepen studenten die mogelijk onevenredig zwaar worden getroffen omdat hun studie meer tijd in beslag neemt dan gemiddeld. Denk hierbij aan geneeskundestudenten die coschappen lopen en daardoor weinig tot geen tijd overhouden om bij te verdienen. Voor studenten in deze situatie zijn er twee oplossingen: ofwel zij behouden de basisbeurs, ofwel zij ontvangen een vergoeding voor hun coschappen, net zoals studenten die stage lopen een stagevergoeding ontvangen.’

Minister Bussemaker zegt bij de aanname van de wet toe dat zij met het ministerie van VWS zal kijken naar de specifieke situatie van de coschappen.

Maart 2015
De werkgroep tegemoetkoming coassistenten wordt opgericht. In deze landelijke werkgroep zijn het LOCA (Landelijk Overleg Coassistenten), het LMSO (Landelijk Medisch Studenten Overleg) en De Geneeskundestudent vertegenwoordigd. In reactie op de toezegging van minister Bussemaker in de Eerste Kamer sturen zij een brief aan de minister en de Tweede Kamer. Daarin wordt gesteld dat masterstudenten geneeskunde, gezien de duur en aard van de coschappen, zwaarder worden benadeeld dan andere WO studenten. Ook wordt een mogelijke oplossing aangedragen, het oprichten van een stagefonds, vergelijkbaar met het fonds dat reeds beschikbaar is voor MBO en HBO verpleegkundigen in opleiding.

Juni 2015
In afwachting van een officiële reactie van de minister geeft de vaste Kamercommissie OCW aan dat zij afhankelijk van het antwoord van de minister verdere stappen zullen ondernemen.

Ondertussen groeit ook het bestuurlijke draagvlak voor de oproep die door de werkgroep wordt gedaan. De KNMG, LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) en De Jonge Specialist maakten zich eerder al sterk voor een stagevergoeding voor coassistenten. Daarnaast wordt in de nieuwe cao UMC’s toegezegd dat ook de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) zich maximaal zal inspannen om via de overheid een landelijk stagefonds voor coassistenten op te richten.

September 2015
Een officiële reactie van de minister blijft uit. In de tussentijd spreken we met verschillende Kamerleden over de positie van geneeskundestudenten. Uit deze gesprekken met onder andere dhr. Rog (CDA), Grashoff (GroenLinks), Mohandis (PvdA) en van Meenen (D66) wordt het idee geboren om een petitie te starten en deze voor de bespreking van de OCW begroting aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Oktober 2015
De petitie ‘Masterstudent geneeskunde dupe van nieuwe leenstelsel’ wordt gestart. In 1,5 week tijd worden bijna 22.000 handtekeningen opgehaald. Onder hen zijn vele studenten en ouders, maar ook artsen en opleiders spreken hun zorgen uit over de positie van coassistenten in het nieuwe leenstelsel. Op 27 oktober wordt de petitie in de Tweede Kamer aangeboden aan de OCW Kamerleden.

Later die dag ontvangen we de officiële reactie van minister Bussemaker op die brief die we in maart hebben verstuurd. Zij geeft daarin aan ons voorstel niet te steunen. Zij onderschrijft dat met de invoering van het studievoorschot de eigen bijdrage fors is gegroeid, maar we daar kwalitatief beter onderwijs voor terugkrijgen.

Dat alles niet voor niets is geweest blijkt al de volgende dagen. Op 28 en 29 oktober wordt in de Tweede Kamer de OCW begroting besproken. Verschillende Kamerleden staan stil bij de positie van geneeskundestudenten. Dhr. van Dijk (SP), Rog (CDA) en Grashoff (GroenLinks) besteden er tijdens hun inbreng aandacht aan. Dhr. Grashoff: ‘Er moet echt een oplossing voor komen. Ik vind dus de brief die de minister heeft gestuurd echt teleurstellend. Driekwart jaar nadat het probleem is aangekondigd een brief met ‘nee’ erin, dat kan niet!’.

Naar aanleiding van het debat worden twee moties ingediend, waarbij de motie van dhr. Grashoff door een meerderheid van de kamer (GL, D66, PvdA, VVD) wordt gesteund. De minister geeft dan ook de toezegging dat zij opnieuw met VWS en de ziekenhuizen zal kijken of een oplossing mogelijk is.

September 2016
In september 2016 besluit de werkgroep tegemoetkoming om een (social media) actie op te zetten, zodat er maatschappelijke bewustwording wordt gecreëerd van het probleem. Het idee was om deze actie op 27 oktober te laten plaatsvinden: precies een jaar na het overhandigen van de petitie.

27 oktober 2016
Onder de hashtag #ditdoetdeco werd een grootschalige actie gehouden op social media die zeer succesvol verliep. Nationale media zoals de NOS en RTL berichtten over de actie. Als gevolg stond het onderwerp weer hoog op de politieke agenda.

28 oktober 2016
Naar aanleiding van onder andere de actie ging de werkgroep 28 oktober in gesprek met toenmalig minister Bussemaker. Na meermaals te hebben gezegd dat ze onder de indruk was van onze actie bleef ze, niet geheel onverwachts, bij haar standpunt. Ondanks alle goede argumenten en cijfers, wilde ze het probleem niet inzien.

7 november 2018
Ondanks de actie van 2016 en verscheidene motie's in het parlement kwam er geen tegemoetkoming voor coassistenten. We besloten daarom in samenwerking met de vereniging van Landelijke Artsen in Dienstverband (LAD) om een andere koers in te zetten en tegemoetkoming te regelen via de cao's. Na maandenlange onderhandelingen kreeg de LAD het daar voor elkaar om een tegemoetkoming te regelen voor de coassistenten in academische centra (umc's). Meer informatie hierover kan hier gevonden worden.

Juni 2019
In navolging van de cao umc's zetten wij en de LAD ons ook in voor een tegemoetkoming in de perifere ziekenhuizen via de cao-NVZ. Na veel onderhandelingen, waarin de tegemoetkoming één van de hoofdpunten was, strandden de onderhandelingen en werden er acties aangekondigd. Hierbij werd besloten ook actie te gaan voeren voor de tegemoetkoming en is er een nieuwe werkgroep in het leven geroepen om de actie voor te bereiden.

Hoe nu verder?
Op dit moment zijn wij en de LAD hard bezig om een actie op te zetten om te pleiten voor een tegemoetkoming in de cao-NVZ. Deze zal gaan plaatsvinden op 22 augustus 2019 met de hashtag #breekeenlansvoordeco. Jij als geneeskundestudent kan hier een cruciale rol in spelen! Wil je weten hoe? Klik dan hier.

Heb je een vraag of een opmerking? Dan kun je contact opnemen met De Geneeskundestudent via info@degeneeskundestudent.nl

Gepubliceerde artikelen:

Columns:

Lees ook:

Wil jij je mening delen over dit onderwerp of heb je een vraag? Laat het ons weten via e-mail, Facebook of Twitter!