Toetsing

Uit de enquête van De Geneeskundestudent bleek in 2009 dat het merendeel van de geneeskundestudenten tijdens een tentamen open vragen prefereert boven meerkeuzevragen. Toch worden door faculteiten vaak meerkeuzevragen gebruikt. Zo ook in de voortgangstoets die door de studenten van vijf van de acht faculteiten wordt gemaakt. Tevens zijn er verschillen tussen de faculteiten in het toekennen van studiepunten aan de voortgangstoets.

De Geneeskundestudent pleit voor optimale toetsing tijdens de geneeskundestudie, die aansluit op de doelen van het onderwijs en wensen van de student. Hiernaast streeft zij naar uniformiteit tussen de faculteiten. Een eenduidig beleid over het toekennen van studiepunten is belangrijk voor transparant en consequent onderwijs.

Gepubliceerde artikelen:

Wil jij je mening delen over dit onderwerp of heb je een vraag? Laat het ons weten via e-mail, Facebook of Twitter!