Beoordelingen

Afgelopen jaar heeft De Geneeskundestudent zich onder andere bezig gehouden met beoordelingen voor coassistenten. Uit de jaarlijkse enquête is gebleken dat twee derde van de coassistenten niet tevreden is met de kwaliteit van de beoordelingen. Belangrijke redenen voor deze ontevredenheid zijn onder andere: te weinig tijd met de beoordelaar, te weinig continuïteit in de beoordelingen en te subjectieve beoordelingen, welke voornamelijk gebaseerd worden op persoonlijke omgang met de begeleider.

Ter verbetering van de kwaliteit van feedback en beoordelingen raadt De Geneeskundestudent aan om meer systematiek in de wijze van het geven van feedback en beoordeling te brengen met behulp van de CanMeds-rollen en de Pendleton rules. De continuïteit van begeleiding van coassistenten dient gewaarborgd te worden en de medische wereld dient doordrongen te zijn van het belang van kwalitatief goede feedback aan coassistenten. Het doel van deze portefeuille is dan ook om de huidige resultaten onder de aandacht van belangrijke partijen op de faculteiten te brengen, zoals opleidingsdirecteuren en coschap coördinatoren. Met dit startpunt wil De Geneeskundestudent in gesprek gaan over mogelijke systematische verbeteringen in de beoordelingen van coassistenten.

Gepubliceerde artikelen:

Lees meer:

Contact:
Annemoon Jonker - annemoon.jonker@degeneeskundestudent.nl