Capaciteit

In 2012 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de instroom in de Geneeskundeopleiding verhoogd van 2.850 naar 3.050 studenten per jaar vanwege een verwachte toename in de vraag naar geneeskundige specialisten. In 2013, 2016 en 2018 heeft het capaciteitsorgaan het ministerie van OCW geadviseerd om de instroom echter weer te verlagen o.a. omdat het opleidingsreservoir aan basisartsen zou toenemen en de vraag naar geneeskundige specialisten toch niet blijkt toe te nemen.

Tot op heden is er geen gehoor gegeven aan het advies van het Capaciteitsorgaan. Als gevolg van de toename van de instroom blijkt 70% van de geneeskundestudenten gemiddeld 6 maanden wachttijd te hebben voordat ze aan hun coschap kunnen beginnen. Daarnaast hebben steeds meer faculteiten moeite om voldoende coschapplekken te regelen voor alle studenten.
Als oplossing voor dit capaciteitsprobleem willen en hebben sommige faculteiten enkele verplichte coschappen afgeschaft. Dit vinden wij slechte ontwikkelingen. We vrezen dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van onderwijs. Daarom zullen wij ons dit jaar nog steeds bezighouden met het aankaarten van de gevolgen van het capaciteitsprobleem binnen de geneeskundeopleiding en streven wij naar oplossingen die niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Onderzoeksrapport: 
Komt binnenkort online 

Contact: 

  • Ibtissam Acem - ibtissam.acem@degeneeskundestudent.nl 
  • Maarten Wille - maarten.wille@degeneeskundestudent.nl