Decentrale selectie

Alle faculteiten zijn tegenwoordig verplicht honderd procent van hun geneeskundestudenten te selecteren via decentrale selectie. De Geneeskundestudent krijgt signalen binnen dat er een grote druk staat op scholieren die toegelaten willen worden tot de geneeskundestudie. Scholieren zouden bijvoorbeeld bewust in 5 VWO blijven zitten om met hogere cijfers te slagen en extra curriculaire activiteiten verrichten met als hoofddoel om toegelaten te worden.

Deze druk tot excelleren en zich onderscheiden zou zich mogelijk kunnen vertalen in een hogere mate van competitie onder geneeskundestudenten. Om deze gegevens te inventariseren hebben we vragen gesteld over de selectie in onze landelijke enquête van 2019. We hebben hier een onderzoeksrapport over uitgebracht en de resultaten gepresenteerd bij het NVMO Congres te Rotterdam.

Naar aanleiding van deze resultaten pleiten wij voor het belang van een evidence-based selectiemethode, die aantoonbaar zorgt voor het selecteren van de beste toekomstige artsen. Daarnaast wijst De Geneeskundestudent op het belang van diversiteit binnen de artsengroep. Een ander focuspunt is ongelijkheid terug te dringen die wordt veroorzaakt door commerciële selectiecursussen. Om meer diversiteit en gelijke toelatingskansen te creëren en zal De Geneeskundestudent zich in 2020 inzetten voor verschuiving van de selectiemethode richting ongewogen loting.

Onderzoeksrapporten: 
Komt binnenkort online 

Gepubliceerde artikelen:

Columns:

Lees ook:

Contact: 

  • Galina Dorland - galina.dorland@degeneeskundestudent.nl
  • Lidwien Smabers - lidwien.smabers@degeneeskundestudent.nl