Promoveren

Promoveren om te specialiseren, wie heeft daar niet over nagedacht? De Geneeskundestudent bracht hierover 2 rapporten uit. Zo is in het eerste rapport gekeken naar hoe geneeskundestudenten tegen promoveren aankeken; het bleek dat een aanzienlijk deel (circa 25%) van degenen die willen promoveren, dit doet met als primaire doel om in opleiding te komen. Het tweede rapport heeft de standpunten van opleiders onderzocht. Het bleek dat met name bij ziekenhuisspecialisme er plekken gereserveerd worden voor promovendi en dat promoveren hoog in de selectiecriteria staat. Dit terwijl de meerderheid van de specialisten er niet van overtuigd is dat promoveren je tot een betere arts maakt.

De Geneeskundestudent is van mening dat een selectie op basis van diverse kwaliteiten de vakgroep, jonge artsen en geneeskundestudenten goed zal doen. Komend jaar wil De Geneeskundestudent daarom verder in gesprek gaan over de criteria waarop de selectie van specialisten zijn gebaseerd. Dit zal gebeuren met andere stakeholders op dit gebied zoals De Jonge Specialist en de opleiders zelf. Tevens wil de Geneeskundestudent een podium bieden voor geneeskundestudenten en opleiders hierover met elkaar in gesprek te laten gaan, dit kan door de argumenten rondom selectie via social media onder de aandacht te krijgen of door bijvoorbeeld een avond hierover te organiseren.

Onderzoeksrapport: 
Onderzoeksrapport Promoveren 2018
Onderzoeksrapport Promoveren 2020 - komt binnenkort online 

Gepubliceerde artikelen:

Columns:

Lees ook:

Contact: 

  • Juliette Mattijse - juliette.mattijse@degeneeskundestudent.nl
  • Sofie van Goor - sofie.vangoor@degeneeskundestudent.nl