Arbeidsmarkt

Afgelopen jaren laten de enquêteresultaten van De Geneeskundestudent en cijfers van het Capaciteitsorgaan ons steeds opnieuw zien dat er een discrepantie bestaat tussen de beroepsvoorkeuren van de geneeskundestudent en het aantal beschikbare opleidingsplaatsen per specialisme. Dit probleem is tweeledig. Ten eerste is er een groeiend reservoir van basisartsen dat moet wachten op een plaats in de vervolgopleiding van voorkeur; de instroom van studenten wordt verhoogd terwijl het aantal opleidingsplaatsen tot medisch specialist alleen maar naar beneden wordt bijgesteld. Ten tweede lijkt de interesse van geneeskundestudenten zich nog steeds vooral te beperken tot de klinische specialismen, waarbij de sociale geneeskunde (m.n. de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde) en de ouderengeneeskunde met tekorten kampen.

Na meerdere artikelen en een inventarisatie onder onze achterban heeft De Geneeskundestudent vorig jaar samen met de LAD een brief gericht aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin we hebben aangedrongen op het verlagen van de instroom in de studie geneeskunde om zo het alsmaar groter wordende overschot op de arbeidsmarkt voor basis artsen te verlagen. In een gesprek op het ministerie hebben we onze standpunten kunnen toelichten en samen met het Capaciteitorgaan is gezorgd dat alle feiten betreffend dit probleem helder voorliggen bij het ministerie. Het komende jaar hopen we dan ook definitieve toezegging te ontvangen om die instroom daadwerkelijk te verlagen en zullen we ons samen met de LAD hiervoor blijven inzetten.

Kijkend naar de (verminderde) populariteit van bepaalde specialismen, heeft De Geneeskundestudent in samenwerking met eveneens de LAD een invitational georganiseerd waarin met een grote groep betrokkenen is gekeken naar het verhogen van de populariteit van o.a. de sociale geneeskunde. Daarnaast is een van de speerpunten vanuit de portefeuille Beroepskeuze afgelopen jaar geweest: het onder de aandacht brengen van de ouderengeneeskunde in samenwerking met o.a. SOON en Verenso. Ook dit zal komend jaar uiteraard verder worden doorgezet.

Om ook de faculteiten hier meer bij te betrekken, zal De Geneeskundestudent op het NVMO congres zowel een paperpresentatie als een ronde tafel sessie i.s.m. de LAD verzorgen.

Als laatste zal ook dit jaar een inventarisatie gedaan worden naar de beroepsvoorkeuren van de geneeskundestudent via onze enquête.

Lees verder:

Wil jij je mening delen over dit onderwerp of heb je een vraag? Laat het ons weten via e-mail, Facebook, of Twitter!