Master

Master jaar 1 en 2
Centraal klinisch onderwijs 1 (voorbereidend) (4 weken)
Introductie klinische fase (2 weken)
Interne geneeskunde (8 weken)
Centraal klinisch onderwijs 1 (afrondend) (1 week)
Centraal klinisch onderwijs 2 (3 weken)
Neurologie (4 weken)
Psychiatrie (4 weken)
Centraal klinisch onderwijs 2 (1 week)
Centraal klinisch onderwijs 3 (3 weken)
Heelkunde (8 weken)
Centraal klinisch onderwijs 3 (1 week)
Centraal klinisch onderwijs 4 (3 weken)
Kindergeneeskunde (4 weken)
Centraal klinisch onderwijs 4 (1 week)
Centraal klinisch onderwijs 5 (1 week)
Verloskunde en gynaecologie (8 weken)
Centraal klinisch onderwijs 5 (1 week)
Centraal klinisch onderwijs 6 (3 weken)
KNO-heelkunde (2 weken)
Oogheelkunde (2 weken)
Dermatologie (2 weken)
Centraal klinisch onderwijs 7 (4 weken)
Ouderenzorg (4 weken)
Huisartsgeneeskunde (8 weken)
Sociale geneeskunde (2 weken)
Centraal klinisch onderwijs 7 (2 weken)

Master jaar 3
Centraal klinisch onderwijs 8 (2 weken)
Senior coassistentschap (12 weken)
Voor de coschappen of na het senior coschap:
Onderzoekstage inclusief Centraal klinisch onderwijs 9 (14 weken)
Vrije keuze coassistentschappen, wetenschappelijke stage (12 weken)
*In master 3 kan ook voor een schakeljaartraject gekozen worden.