Bachelor

Bachelor jaar 1
Blok 1: Van Start tot Arts
Blok 2: Van Mens tot Cel
Blok 3: Van Cel tot Molecuul
Blok 4: Van Basis tot Homeostase
Blok 5: Sturing en Stofwisseling
Blok 6: Hersenen en Aansturing
Lijn Beroepsvorming
Lijn Academisch Wetenschappelijke Vorming
Lijn Organisatie en Samenwerking
Lijn Farmacologie

Bachelor jaar 2
Blok 1: Mechanisms of Disease I
Blok 2: Mechanisms of Disease II                                                                                                
Blok 3: Vraagstukken Bewegen
Blok 4: Vraagstukken Buik
Blok 5: Vraagstukken Borst en Nier
Blok 6: Vraagstukken Psychisch Functioneren
Lijn Beroepsvorming
Lijn Academisch Wetenschappelijke Vorming
Lijn Organisatie en Samenwerking
Lijn Farmacologie

Bachelor jaar 3
Blok 1: Halve Minor
Blok 2: Vraagstukken Kijken, denken, doen
Blok 3: Vraagstukken Voortplanting en Vroege Levensfase
Blok 4: Vraagstukken Late Levensfase
Blok 5: Vraagstukken Spoedeisende Zorg
Blok 6: Vraagstukken In de Praktijk
Lijn Beroepsvorming
Lijn Academisch Wetenschappelijke Vorming
Lijn Organisatie en Samenwerking
Lijn Farmacologie