Bachelor

Bachelor jaar 1
Blok 1.1: Het ontstaan van ziekte (8 weken)
Blok 1.2: Stofwisselingsstoornissen (8 weken)
Verpleeghulpstage (4 weken)
Blok 1.3: Hormonale stoornissen en farmacologie (8 weken)
Blok 1.4: Infectieziekten, afweer en ontstekingen (8 weken)
Blok 1.5: De 3-dimensionale mens (4 weken)
Rode draad: Canon van de Psychologie (1 EC)
Rode draad: Vaardigheidsonderwijs (2 EC)
Rode draad: Groot- en Kleinschalig Klinisch Lijnonderwijs (7 EC)
Rode draad: Farmacologie & Farmacotherapie (1 EC)
Rode draad: Professioneel Gedrag (1 EC)

Bachelor jaar 2
Blok 2.1: Voorplanting en Ontwikkeling (8 weken)
Blok 2.2: Cardiovasculaire aandoeningen (8 weken)                                                               
Junior coschappen of keuzeonderwijs (4 weken)*
Blok 2.3: Longziekten en gaswisselingsstoornissen (8 weken)
Blok 2.4: Maag- darm en leverziekten (8 weken)
Junior coschappen of keuzeonderwijs (4 weken)*
*Ene helft van geneeskundestudenten begint met junior coschappen, andere helft met keuzeonderwijs en vica versa.
Rode draad: Klinische en Wetenschappelijke Methodologie (2 EC)
Rode draad: Vaardigheidsonderwijs (1 EC)
Rode draad: Groot- en Kleinschalig Klinisch Lijnonderwijs (7 EC)
Rode draad: Farmacologie en Farmacotherapie (1 EC)
Rode draad: Professioneel Gedrag (1 EC)

Bachelor jaar 3
Blok 3.1: Aandoeningen van het bewegingsapparaat (8 weken)
Blok 3.2: Ziekten van het zenuwstelsel (8 weken)
Blok 3.3: Ziekten van nieren en urinewegen (4 weken)
Blok 3.4: Psychiatrische stoornissen (8 weken)
Blok 3.5: Oncologie (4 weken)
Blok 3.6: Ziekte, zorg en samenleving (4 weken)
Rode draad: Bachelorthesis (10 EC)
Rode draad: Vaardigheidsonderwijs (2 EC)
Rode draad: Groot- en Kleinschalig Klinisch Lijnonderwijs (8 EC)
Rode draad: Farmacologie en Farmacotherapie (1 EC)
Rode draad: Professioneel Gedrag (1 EC)