Persoonlijk Leiderschap

Algemene inleiding en huidige ontwikkelingen

De Geneeskundestudent zet zich in voor de nieuwe generatie artsen en probeert hen te ondersteunen om zich gedurende de opleiding zo goed mogelijk te ontplooien tot een optimaal functionerende arts. Van de nieuwe generatie artsen wordt steeds meer verwacht. Een arts moet niet alleen goede medische inhoudelijke kennis paraat hebben. Er wordt ook verwacht dat hij of zij beschikt over medisch leiderschap, zich mengt in maatschappelijke debatten, ten allen tijden professioneel handelt en een goede balans weet te vinden tussen werk en privé. Dit alles zou samengevat kunnen worden tot de term “persoonlijk leiderschap”.

De afgelopen jaren heeft De Geneeskundestudent de geneeskundestudenten middels diverse portefeuilles proberen te ondersteunen in deze ontwikkeling. Zo is er een handreiking “professioneel gedrag voor geneeskundestudenten” ontwikkeld waarin handvatten worden geboden hoe om te gaan met alledaagse situaties op het gebied van professioneel gedrag. De Geneeskundestudent is al langere tijd nauw betrokken bij het Platform Medisch Leiderschap die er voor gezorgd heeft dat medisch leiderschap steeds meer wordt geïmplementeerd in de medische curricula. Daarnaast is De Geneeskundestudent middels de beweging “Jezelf beter maken” met verschillende partners  bezig om meer bewustheid te creëren rondom een zo goed mogelijke balans tussen werk en privé.

De afgelopen jaren zijn er al veel ontwikkelingen geweest maar De Geneeskundestudent is van mening dat zeker nog stappen te maken zijn om meer begeleiding te krijgen als geneeskundestudent naar hun professie van arts. Middels deze portefeuille worden een aantal van de oudere portefeuilles samen gevoegd om gezamenlijk te streven naar meer handvatten en tools om huidige geneeskundestudenten voor te bereiden op alles wat er, naast de medische inhoudelijke kennis, komt kijken bij het arts zijn.

Recent heeft er een themabijeenkomst plaatsgevonden in Utrecht als aftrap voor de portefeuille. Er kwam iemand spreken over hoe de financiën in de ziekenhuizen zijn geregeld, er was iemand die liet zien hoe je zelf innovaties kunt bedenken binnen de zorgen, er kwam iemand tips geven over hoe je een debat kunt voeren over zorgthema’s als beginnende dokter en er werd aandacht besteed aan wat jou stressoren nou precies zijn en hoe je je zelf kunt presenteren.

Onderzoeksrapport: Onderzoeksrapport Aanspreekgedrag 2018

Gepubliceerde artikelen

Lees ook