Afspiegeling arbeidsmarkt in opleiding

Geneeskundestudenten worden mogelijk onvoldoende voorbereid op de huidige situatie in de arbeidsmarkt. Binnen de bachelor wordt momenteel niet veel aandacht besteed aan beroepen binnen de sociale geneeskunde zoals bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Ook binnen de master geneeskunde zijn de ‘witte jassen beroepen’ oververtegenwoordigd. De verdeling binnen de arbeidsmarkt is echter zo dat een derde van de artsen intramuraal gaat werken, een derde binnen de huisartsenzorg en een derde extramuraal. Momenteel bestaat er een grote mismatch tussen de opleiding en de uiteindelijke baanperspectieven.

De Geneeskundestudent zal binnen dit project inventariseren hoeveel aandacht er landelijk binnen de bachelor geneeskunde besteed wordt aan beroepen buiten het ziekenhuis. Hetzelfde geldt voor de vertegenwoordiging van de ‘witte jassen beroepen’ ten opzichte van huisartsgeneeskunde en andere extramurale beroepen binnen de master geneeskunde. Naar aanleiding van deze inventarisatie wil De Geneeskundestudent aanbevelingen doen en die breed onder de aandacht brengen.

De website startalsarts.nl biedt geneeskundestudenten en basisartsen een mooi overzicht van de beroepen die volgen op de studie geneeskunde. Neem daar vast een kijkje om een goede afspiegeling te zien van de arbeidsmarkt!

Doelen

  • De Geneeskundestudent stimuleert dat masterstudenten de gelegenheid krijgen om extramurale coschappen te lopen. Dit vraagt om goede samenwerking tussen de extramurale vakken en de opleiding Geneeskunde.
  • De Geneeskundestudent wil een multidisciplinaire benadering binnen de bachelor geneeskunde realiseren, om de samenwerking tussen intra- en extramurale zorg te benadrukken.

Leden

Lars Bootsma
Lars Bootsma
projectleider
Jane
Jane
Thien Nguyen
Thien Nguyen