Media en promotie

Als arts heb je een bepaalde positie in de maatschappij en daarmee ook in het maatschappelijk debat. De Geneeskundestudent vindt het belangrijk dat de artsen in spé worden gestimuleerd om nu al actief te participeren in maatschappelijke kwesties.

Doelen

  • De Geneeskundestudent wil door middel van een vernieuwde social media strategie de achterban beter bereiken en de naamsbekendheid van de vereniging vergroten.
  • De Geneeskundestudent wil de leden betrekken in het maatschappelijk debat.

Leden

Lidwien Smabers
Lidwien Smabers
Voorzitter werkgroep

Wil je deelnemen?

kijk dan hier!