Uurbesteding

De portefeuille Uurbesteding houdt zich bezig met de uurbesteding binnen de geneeskundemaster. Volgens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) beslaat de maximaal gevraagde inzet van een coassistent 46 uur per week, inclusief zelfstudietijd. We streven naar optimale benutting van deze uren en naar de juiste verhouding tussen fysieke aanwezigheid en zelfstudie. Daarnaast is de hoge mate van burn-out-klachten onder geneeskundestudenten zorgelijk en dit blijft daarom zeker een aandachtspunt voor De Geneeskundestudent.

Belangrijkste resultaten uit ons onderzoek

  • Coassistenten besteden gemiddeld 58 uur per week aan een coschap inclusief zelfstudie en reistijd. De gemiddelde uurbesteding van coassistenten exclusief reistijd moet nu in kaart gebracht worden om te zien of deze de maximaal gevraagde inzet van 46 uur per week, zoals vastgesteld door de NFU, niet overschrijdt.
  • Onderzoek uit 2015 naar burn-out onder coassistenten toonde aan dat 17,8% van de coassistenten voldeed aan de criteria voor burn-out (Conijn, 2015).

Standpunt

  • De werkelijke uurbesteding van een coassistent mag niet meer zijn dan de wettelijk vastgestelde norm van 46 uur per week.

Doelen

  • Inventariseren van de werkelijke uurbesteding van coassistenten tijdens de coschappen, in- en exclusief reistijd.
  • Onderzoeken of er behoefte is aan een andere verhouding tussen fysieke aanwezigheid en zelfstudie tijdens de coschappen.
  • Het meten van emotionele uitputting onder coassistenten in het kader van burn-out preventie.

Rapporten en downloads

21 september 2021
Onderzoeksrapport Uurbesteding
Download
1 maart 2018
Onderzoeksrapport burn-out
Download
1 maart 2017
Onderzoeksrapport leefstijl
Download

Leden

Iris Verkuijl
Iris Verkuijl
Noortje Voeten
Noortje Voeten

Laatste nieuws