Veilig werken

De Geneeskundestudent zet zich in voor een veilige werk- en leeromgeving, waarin studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een veilige werk- en leeromgeving is een noodzakelijke voorwaarde om goed onderwijs te volgen en te studeren onder de beste omstandigheden Hierbij staan de onderwerpen ongewenst gedrag op de werkvloer, uurbesteding en burn-out centraal .

Veel coassistenten krijgen te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer, waarvan het grootste deel van de gevallen niet wordt gemeld. Naast dat we streven naar minder gevallen van ongewenst gedrag, is het doel dat er betere meldsystemen komen en meer bekendheid over de hulp die coassistenten die hiermee te maken hebben kunnen krijgen.

Volgens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) beslaat de maximaal gevraagde inzet van een coassistent 46 uur per week, inclusief zelfstudietijd. We streven naar optimale benutting van deze uren en naar de juiste verhouding tussen fysieke aanwezigheid en zelfstudie om zo een zinvolle weekindeling te creëren. Daarnaast is de hoge mate van burn-out-klachten onder geneeskundestudenten zorgelijk.

Belangrijkste resultaten onderzoeken

  • Coassistenten besteden nu gemiddeld 51,6 uur aan coschappen. Dat is 5,6 uur meer dan de NFU-richtlijn.
  • Van de coassistenten scoort 28,5% hoog tot zeer hoog op het domein uitputting op de Burn-out Assessment Tool.
  • Hier vindt je ons rapport van maart 2023 over ongewenst bedrag.

 

Standpunten

  • De Geneeskundestudent vindt een veilige werk- en leeromgeving een randvoorwaarde van het onderwijssysteem.
  • De wekelijke uurbesteding van een coassistent mag niet meer zijn dan de door de NFU vastgestelde norm van 46 uur per week. Daarom moeten de curricula worden aangepast zodat er tijd gereserveerd staat voor zelfstudie voor de student, bijvoorbeeld vier dagen fysiek aanwezig en één dag voor zelfstudie.
  • De Geneeskundestudent benadrukt dat de eigen mentale gezondheid van belang is voor een goede toekomstig arts.

Doelen

  • De Geneeskundestudent werkt samen met verschillende stakeholders zoals de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en geneeskundeopleidingen om veilig werken te bevorderen. Zij zet zich in voor een daling van ongewenst gedrag op de werkvloer, een succesvol meldsysteem en meer bekendheid onder studenten over hulp bij ongewenst gedrag.
  • De Geneeskundestudent streeft naar een grotere bekendheid van de NFU-richtlijn. Daarnaast zet zij zich in voor een 46-urige werkweek voor coassistenten. Met de ledenenquête wordt inzicht gecreëerd in de voorkeuren voor een mogelijk andere indeling van onderwijsuren. De Geneeskundestudent streeft naar een zinvolle weekindeling.
  • • De Geneeskundestudent wil meer inzicht in de oorzaken voor het domein uitputting onder coassistenten verkrijgen. Daarnaast zet zij zich in voor een daling van het burn-outpercentage onder coassistenten.

Rapporten en downloads

21 september 2021
Onderzoeksrapport Veilig Werken
Download
1 januari 2014
Onderzoeksrapport seksuele intimidatie
Download
1 maart 2018
Onderzoeksrapport aanspreekgedrag
Download

Leden

Sammy van Steenvoorden
Sammy van Steenvoorden
projectleider
Willemijn van der Vorst
Willemijn van der Vorst
Lars Bootsma
Lars Bootsma
Dores van der Geest
Dores van der Geest

Laatste nieuws