Artikelen

 • 28 november 2018

  Vul de enquête in!

  Vul de De Geneeskundestudent enquête in en maak kans op een Apple Ipad 2018! Ga naar: https://q.crowdtech.com/tHp16yz-l0SvnW6N1mY-Vw.

 • 11 november 2018

  Ntvg

 • Tegemoetkoming voor coassistenten is een feit

 • In de medische wereld kennen we vooral de indeling op basis van orgaansystemen; neurologie, cardiologie, orthopedie, dermatologie. Minder vaak wordt er gekeken vanuit een perspectief waarbij de context van de patiënt het uitgangspunt is? Een mogelijkheid daarin is een verdeling naar leeftijd, zoals dit nu ook het geval is bij kinder- en ouderengeneeskunde. Toch is leeftijd ook in andere specialismen een zwaarwegende parameter voor diagnostiek en therapie.
 • 'Op 4 juli ondertekenden Wies Bontje en Amir Abdelmoumen van De Geneeskundestudent en Kees Brouwer van de VvAA samen een samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst is een nieuwe stap gezet naar een succesvolle samenwerking tussen beide partijen, met als uiteindelijk doel optimale zelfontplooiing voor alle geneeskundestudenten. VvAA en De Geneeskundestudent zien talloze mogelijkheden waarin de kennis en aanbod van beide partijen gebruikt kunnen worden om zo elke geneeskundestudent op de juiste plek te kunnen brengen als arts in spe. In het verleden zijn er al succesvolle samenwerkingen geweest, waaronder het initiatief Jezelf Beter Maken, waarbij het taboe van burn-out onder geneeskundestudenten doorbroken is. Met het ondertekenen van dit samenwerkingscontract wordt een vervolg gegeven aan de basis die gevormd is, wat naar hun hoop alleen tot meer succesvolle initiatieven zal leiden.'
 • 20 mei 2018

  Medgezel

 • Ethische toolkit wijst de weg

 • De regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn vanaf heden formeel opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is een lang bestaande set ongeschreven regels geformaliseerd voor alle artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren.

 • SAMENWERKING VOOR ARTS VAN DE TOEKOMST

 • 13 augustus 2017

  Uitgelicht augustus 2017

  Op 13 juni vond een gesprek plaats op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) n.a.v. de door ons verstuurde brief omtrent de instroom in de studie geneeskunde. Naast DG, de LAD en de NFU was daar ook het LMSO, uitgenodigd door de NFU, aanwezig.

  In het gesprek hebben we duidelijk gemaakt dat we ons grote zorgen maken om de verdubbeling van het reservoir van basisartsen in de afgelopen jaren tot ruim 5100 waarvan 10% werkeloos thuis zitten. Dit vinden we niet alleen ontzettend vervelend voor de betreffende artsen, maar ook een verspilling van kapitaal. Waar het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) zich al jaren redelijk lijkt te houden aan de door het Capaciteitsorgaan opgestelde adviezen betreffende de vervolgopleiding, heeft OCW zich niet aan deze adviezen gehouden waardoor de instroom momenteel ons inziens structureel te hoog is. Hoe dat reservoir van 5100 basisartsen precies is opgebouwd is niet geheel duidelijk. De NFU kaartte aan dat een reserve echter wel wenselijk is om snelle schommelingen snel op te vangen. Echter was er tot een paar jaar terug een reserve van 2700 basisartsen en het is die verdubbeling waar wij ons zorgen over maken.

  Verder werd besproken dat de werkloosheid onder artsen maar 1,8% is waar dit gemiddeld onder WO geschoolden 7% is. Van die 1,8% is echter wel 2/3de basisarts en ook dat aantal is in die paar jaar verdubbelt naar ruim 500 basisartsen. Bovendien zit in die 7% gemiddeld ook vele andere WO opleidingen die qua instroom helemaal niet lijken te kijken naar de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, en waar bovendien de opleiding geen 30.000 euro per jaar per student kost. De NFU en LMSO hebben meerdere malen benadrukt dat er meer moet gebeuren dan enkel de instroom verlagen om dit probleem aan te pakken. Dit hebben wij beaamd en bij het OCW aangekaart dat dit zeker iets is waar wij ons van bewust zijn. Hier werken wij ook al aan door bijvoorbeeld onze portefeuille beroepskeuze en het organiseren van de invitational op 27 juni met alle betrokken partijen. Wij denken echter dat het één het ander niet uitsluit en willen graag op meerdere gebieden tegelijkertijd hiermee aan de slag.

  OCW is nu met meerdere partijen in gesprek maar vindt het lastig om nu midden in politieke onduidelijkheid een beslissing te nemen als dat wellicht niet strookt met het nieuwe regeerakkoord. Verder heeft OCW om nog wat doorberekeningen van scenario's gevraagd aan het Capaciteitsorgaan die binnenkort worden verwacht. Voor deze resultaten zullen wij ook zelf contact opnemen met het Capaciteitsorgaan. Daarnaast denken wij dat het erg verhelderend zou zijn om preciezer te weten waar die groep van 5100 basisartsen precies uit bestaat dus ook dat zullen wij net als de NFU en het LMSO verder gaan uitzoeken.

  Concluderend kunnen we stellen dat dit een nuttig eerste gesprek is geweest waar wij onze standpunten hebben kunnen toelichten en duidelijk hebben kunnen maken dat wij graag met het OCW verder blijven praten over dit thema. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij jullie uiteraard verder op de hoogte houden!