Bestuur en organisatie

Binnen het bestuur van De Geneeskundestudent hebben van elke medische faculteit twee geneeskundestudenten zitting. In totaal bestaat het algemeen bestuur uit zestien leden. De algemeen bestuursleden hebben meerder taken waaronder het signaleren van ontwikkelingen en problemen op de faculteiten, het uitdragen van de mening van de studenten en koppelen de standpunten van De Geneeskundestudent terug op de faculteit. Daarnaast zijn ze portefeuillehouders, ze houden zich bezig met faculteitoverstijgende zaken, zoals stagevergoeding, wachttijden en het Dedicated Schakeljaar. Tevens heeft De Geneeskundestudent een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, commissaris intern en commissaris extern. 

Geinteresseerd om zitting te nemen in het algemeen bestuur of meer weten? Klik hier

Bestuur De Geneeskundestudent - 2018/2019

 

van links naar rechts: 
1e rij: Evert, Myrna, Ayaz, Sander, Jesse, Annemoon, Jan Willem.
2e rij: Juliette, Ibtissam, Marijn, Romée (Commissaris extern), Amir (Voorzitter), Maya (Commissaris intern), Amarins, Anuska, Marleen, Marel