Bestuur en organisatie

Binnen het bestuur van De Geneeskundestudent hebben van elke medische faculteit twee geneeskundestudenten zitting. In totaal bestaat het algemeen bestuur uit zestien leden, waarvan acht vertegenwoordigers en acht portefeuillehouders. De vertegenwoordigers signaleren ontwikkelingen en problemen op de faculteiten, dragen de mening uit van de studenten en koppelen de standpunten van De Geneeskundestudent terug op de faculteit. De portefeuillehouders houden zich bezig met faculteitoverstijgende zaken, zoals stagevergoeding, wachttijden en het Dedicated Schakeljaar. Tevens heeft De Geneeskundestudent een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, commissaris intern en commissaris extern. 

Geinteresseerd om zitting te nemen in het algemeen bestuur of meer weten? Klik hier

Bestuur De Geneeskundestudent - 2018

van links naar rechts: 
1e rij: Ibtissam, Noor, Annelot, Romee, Evert, Amarins, Danielle, Maya (commissaris intern)
2e rij: Marleen, Ida, Jesse, Wies (voorzitter), Amir (commissaris extern), Ayaz, Mirjam, Jan-Willem