Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

In Memoriam - Myrna Reinhard 

Myrna was vijfdejaars geneeskundestudent aan de Radboud Universiteit.
- '' Samen met Ayaz hoop ik echt verandering teweeg te brengen wat betreft de algemene tendens over promoveren in de medische wereld.''- 

Ibtissam Acem - Portefeuille Capaciteit en Instroom 

Ibtissam is vierdejaarsstudent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
- ' Ik vind het belangrijk dat de stem van geneeskundestudenten gehoord wordt. Ik was altijd al betrokken bij het onderwijs binnen mijn faculteit maar ik wilde mij meer richten op de beleidskant van en de maatschappelijke vraagstukken rondom zorg en onderwijs. Daarnaast zag ik het bestuur als een uitdaging waarin ik veel kan leren en mezelf kan ontwikkelen." - 
E-mail: ibtissam.acem@degeneeskundestudent.nl

Marijn Groen - Portefeuille Beroepskeuze & Loopbaan 

Marijn is vijfdejaars geneeskundestudent aan de Maastricht University
- 'Nu ik co-schappen loop, na volop te hebben genoten van mijn studententijd, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Een bestuursfunctie bij de De Geneeskundestudent is deze perfecte nieuwe uitdaging. Met mijn enthousiaste, gedreven instelling ga ik me de komende twee jaar inzetten voor alle geneeskundestudenten en de mooiste faculteit in het Zuiden, Maastricht University! Dit jaar ga ik me met name focussen op het ontplooien en verbeteren van de faciliteiten voor het maken van een beroepskeuze en verdere loopbaan, zodat deze essentiële keuze hopelijk iets gemakkelijker wordt.' -  
E-mail: marijn.groen@degeneeskundestudent.nl

Juliette Mattijse - Portefeuille "Zorg van de Toekomst"

Juliette is vierdejaars geneeskundestudent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
- '' Voor (toekomstig) artsen vind ik een kritische blik naar het eigen vakgebied belangrijk; ik mis dat nog in de geneeskundestudie. Bij De Geneeskundestudent krijg ik de kans mij in te zetten voor mijn medestudenten, een stem te geven aan de arts van de toekomst en hopelijk maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheid aan te wakkeren binnen de geneeskunde. Ik hoop zo bij te dragen aan en onderdeel te worden van een generatie artsen die grondig zijn in hun werk, verder kijken dan hun praktijk alleen en naast goede artsen, ook goede mensen zijn.'' - 
E-mail: juliette.mattijsen@degeneeskundestudent.nl

Jorrit Salden - Portefeuille Veilig Werken
Eerstejaars geneeskundestudent aan de Maastricht University
- ' Naast het runnen van een eigen bedrijf en functie als jaarvertegenwoordiger op Maastricht University, leek het mij een mooie uitdaging om ook op landelijk niveau iets te kunnen betekenen. Dan is de keuze voor De Geneeskundestudent snel gemaakt! Ik hoop met mijn ervaring en bedrevenheid een bijdrage te leveren aan de verbetering van het studieklimaat van alle Nederlandse geneeskundestudenten.' - 
E-mail: jorrit.salden@degeneeskundestudent.nl


Lidwien Smabers
– vijfdejaars geneeskundestudent in Maastricht.
''Ik ben een jaar bezig met de master geneeskunde. Toen ik begon is mij gezegd: het belangrijkste is dat je als co-assistent weet wanneer je je stil moet houden. Goed idee, weg ermee! Het is juist tijd om mijn stem laten horen namens alle geneeskundestudenten. Via de Geneeskundestudent wil ik me inzetten voor een succesvolle en zorgeloze studietijd. Dat klinkt zweverig... wat houdt dat in? De 3 k's (koffie halen, kruk zitten en kop houden) vervangen door de 3 g's (goed studeren, genieten en genezen). Met mijn positieve energie uit het zonnige zuiden wil ik een landelijke bijdrage leveren zodat wij optimaal kunnen genieten van de beste keuze van ons leven: de studie geneeskunde.


Maarten Wille
- vierdejaars geneeskundestudent in Leiden. 
“Na actief te zijn geweest op de faculteit, leek het mij een mooie stap om me op landelijk niveau bezig te houden met de belangen van geneeskundestudenten. Ik wil me graag inzetten voor realistische loopbaancontinuïteit, die in het teken staat van zelfontplooiing bij de student.”


Sybren Kootstra -
 tweedejaars in Nijmegen. 
''Ik heb gekozen om mij voor De Geneeskundestudent in te zetten, omdat ik graag maatschappelijk betrokken ben. Problemen die spelen over het gehele veld van zowel de studie geneeskunde als de doorstroom naar een verdere carrière in het medische veld dienen interfacultair te worden aangepakt. Ik zie het dan ook als een uitdaging om me namens alle geneeskundestudenten in te zetten om de student geneeskunde de mogelijkheden te bieden voor de beste ontwikkeling van student geneeskunde naar arts. “


Sofie van Goor
- vierdejaars geneeskundestudent in Leiden.
'Ik vind het belangrijk dat elke geneeskunde student in Nederland gehoord wordt en dat zijn of haar belangen gedurende de opleiding serieus worden genomen. Als bestuurslid van De Geneeskundestudent krijg ik de kans ik hieraan bij te dragen en mij op landelijk niveau inzetten om alle geneeskunde studenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Deze bestuursfunctie is dan ook een leerzame, verantwoordelijke, en mooie uitdaging in mijn ontwikkeling tot arts. Ik ben enthousiast, sociaal en nauw betrokken bij het onderwijs. Hiermee hoop ik een toegankelijk aanspreekpunt te zijn voor alle Geneeskundestudenten in Nederland, en zeker voor mijn eigen faculteit in Leiden. '


Galina Dorland - vierdejaars aan de UVA. 
'Graag wil ik de stem van geneeskundestudenten laten horen en zo bijdragen aan het verbeteren van de opleiding. Een bestuursfunctie bij De Geneeskundestudent is daarvoor de perfecte kans, het spreekt mij erg aan omdat het op landelijk niveau opereert en resultaten boekt waar elke geneeskundestudent wat aan heeft. Ik ben er van overtuigd dat het een heel leerzame en waardevolle ervaring zal zijn, waar ik de rest van mijn carrière wat aan zal hebben.'

 


Iris Verkuijl - derdejaars aan de VU
‘Als geneeskundestudenten hebben we meer invloed op onze opleiding dan we ons soms beseffen. Daarom vind ik het belangrijk dat onze mening gehoord wordt, zowel op de verschillende faculteiten als landelijk. Als bestuurslid van De Geneeskundestudent krijg ik de mogelijkheid om de belangen van geneeskundestudenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik hoop met mijn enthousiasme en gedrevenheid bij te kunnen dragen aan een prettige en veilige leer- en werkomgeving, zodat alle geneeskundestudenten zich zo goed mogelijk én met plezier kunnen ontwikkelen tijdens deze mooie studie.’