Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Amarins Damstra - Portefeuille Capaciteit

Amarins is zesdejaars geneeksundestudent in Leiden
- "Ik ben bij de Geneeskundestudent gegaan, omdat ik graag op landelijk niveau wilde meedenken over wat wij 'als geneeskundestudenten' nodig hebben om onze studie tot een succes te maken en af te ronden. Het samenwerken in een groep geeft mij altijd veel voldoening en met deze energieke en dynamische groep hebben we al heel wat neergezet. Dit jaar houd ik mij bezig met de portefeuille capaciteit en het evenement 'Van Bul naar Baan', wat we in Leiden gaan organiseren voor toekomstige artsen."
E-mail: amarins.damstra@degeneeskundestudent.nl

Jesse Koper - Portefeuille Veilig Werken 

Jesse is vijfdejaars geneeskundestudent in Groningen
- '' Ik werd bestuurslid omdat ik het belangrijk vind dat beleid geijkt wordt op de belangen van de mensen waarop het invloed heeft. Dankzij verschillende ervaringen heb ik geleerd dat mijn grootste passies liggen in het bestuur, de ethiek, politiek, wetenschap en zorg. En dan met name het speelveld daartussen. Ik vind het belangrijk dat geneeskundestudenten terecht kunnen bij een organisatie die hun belangen en zorgen serieus neemt en hier daadwerkelijk mee aan de slag gaat. Ik hoop als bestuurslid daarom een luisterend oor te zijn voor álle geneeskundestudenten en te zorgen dat er op landelijk niveau echt iets met die belangen gebeurd.'' -
E-Mail: jesse.koper@degeneeskundestudent.n

Femke van de Zuidwind
Radboud MC
Vierdejaars geneeskundestudent Radboud MC

Ibtissam Acem - Portefeuillehouder Capaciteit en Instroom 

Ibtissam is vierdejaarsstudent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
- ' Ik vind het belangrijk dat de stem van geneeskundestudenten gehoord wordt. Ik was altijd al betrokken bij het onderwijs binnen mijn faculteit maar ik wilde mij meer richten op de beleidskant van en de maatschappelijke vraagstukken rondom zorg en onderwijs. Daarnaast zag ik het bestuur als een uitdaging waarin ik veel kan leren en mezelf kan ontwikkelen." - 
E-mail: ibtissam.acem@degeneeskundestudent.nl

Marleen Zethof
Portefeuillehouder Stagevergoeding & secundaire arbeidsvoorwaarden
Vierdejaars geneeskundestudent AMC

Jan Willem Bruggeman
Portefuillehouder Diversiteit & Toegankelijkheid
Geneeskundestudent VUmc

Ayaz Ghedri
Portefeuillehouder Promoveren & Wachttijden
Zesdejaars geneeskundestudent aan het UMC Utrecht

Evert van Aken
Portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Beroepskeuze
Geneeskundestudent aan de Universiteit van Groningen

Marel van Ruissen - Portefeuille Professioneel Gedrag / Beoordelingen

Marel is vijfdejaars geneeskundestudent aan de Universiteit van Amsterdam.
- '' Ik vind het belangrijk dat de belangen van geneeskundestudenten op landelijk niveau vertegenwoordigd worden. Onze opleiding bevat een hoop goede onderdelen, maar er is ook altijd ruimte voor verbetering. Met mijn bestuursfunctie wil ik graag bijdragen aan deze verbetering en zorgen voor een steeds leerzamere en fijne studie-ervaring voor iedere geneeskundestudent.'' - 
E-mail: marella.vanruissen@degeneeskundestudent.nl

Marijn Groen - Portefeuille Beroepskeuze & Loopbaan 

Marijn is vijfdejaars geneeskundestudent aan de Maastricht University
- 'Nu ik co-schappen loop, na volop te hebben genoten van mijn studententijd, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Een bestuursfunctie bij de De Geneeskundestudent is deze perfecte nieuwe uitdaging. Met mijn enthousiaste, gedreven instelling ga ik me de komende twee jaar inzetten voor alle geneeskundestudenten en de mooiste faculteit in het Zuiden, Maastricht University! Dit jaar ga ik me met name focussen op het ontplooien en verbeteren van de faciliteiten voor het maken van een beroepskeuze en verdere loopbaan, zodat deze essentiële keuze hopelijk iets gemakkelijker wordt.' -  
E-mail: marijn.groen@degeneeskundestudent.nl

Juliette Mattijse - Portefeuille "Zorg van de Toekomst"

Juliette is vierdejaars geneeskundestudent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
- '' Voor (toekomstig) artsen vind ik een kritische blik naar het eigen vakgebied belangrijk; ik mis dat nog in de geneeskundestudie. Bij De Geneeskundestudent krijg ik de kans mij in te zetten voor mijn medestudenten, een stem te geven aan de arts van de toekomst en hopelijk maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheid aan te wakkeren binnen de geneeskunde. Ik hoop zo bij te dragen aan en onderdeel te worden van een generatie artsen die grondig zijn in hun werk, verder kijken dan hun praktijk alleen en naast goede artsen, ook goede mensen zijn.'' - 
E-mail: juliette.mattijsen@degeneeskundestudent.nl

Myrna Reinhard - Portefeuille promoveren.
Myrna is vijfdejaars geneeskundestudent aan de Radboud Universiteit.
- '' Samen met Ayaz hoop ik echt verandering teweeg te brengen wat betreft de algemene tendens over promoveren in de medische wereld.''- 
E-mail: myrna.reinhard@degeneeskundestudent.nl

Jorrit Salden - Portefeuille Veilig Werken
Eerstejaars geneeskundestudent aan de Maastricht University
- ' Naast het runnen van een eigen bedrijf en functie als jaarvertegenwoordiger op Maastricht University, leek het mij een mooie uitdaging om ook op landelijk niveau iets te kunnen betekenen. Dan is de keuze voor De Geneeskundestudent snel gemaakt! Ik hoop met mijn ervaring en bedrevenheid een bijdrage te leveren aan de verbetering van het studieklimaat van alle Nederlandse geneeskundestudenten.' - 
E-mail: jorrit.salden@degeneeskundestudent.nl