09-01-2016

Op 9 januari vindt de Algemene Ledenvergadering van De Geneeskundestudent plaats. 

Vergaderstukken

Agenda
Beleidsplan 2016
Begroting 2016
Voorstel tot installatie bestuursleden
Voorstel tot decharge bestuursleden
Notulen vorige ALV
Machtigingsformulier