28-05-2015

Op 28 mei vond de eerste Algemene Ledenvergadering van De Geneeskundestudent plaats! Wil je een indruk krijgen van deze bijzondere gebeurtenis? Lees dan hiet het verslag!

Vergaderstukken

Agenda
Huishoudelijk reglement
Beleidsplan 2015
Begroting 2015
Benoeming vertegenwoordiger AV KNMG
Benoeming leden algemeen bestuur
Machtigingsformulier