Federatiepartner van de KNMG

De Geneeskundestudent is één van de acht federatiepartners van de KNMG, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. 

De artsenfederatie KNMG is dé landelijke organisatie die zich inzet voor de gezamenlijke belangen van artsen in Nederland. Dit werk voert de KNMG uit in nauwe samenhang met de federatiepartners van de KNMG, waaronder dus De Geneeskundestudent.

De KNMG maakt zich sinds de oprichting in 1849 sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. De federatie richt zich op dossiers die de verschillende beroepsverenigingen overstijgen en dus voor alle artsen relevant zijn. Resultaten van deze inspanningen zijn onder meer gedragsregels voor artsen, de meldcode kindermishandeling, Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) en handreikingen zoals 'beroepsgeheim en politie/justitie'. Het landelijk hoofdbureau van de KNMG is gevestigd in de Domus Medica in Utrecht. Daarnaast kent de KNMG 20 districten, die actief zijn op regionaal niveau.