Missie en visie

Missie

De Geneeskundestudent is de landelijke, onafhankelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten. Wij staan voor optimale zelfontplooiing, studeren onder de beste omstandigheden, de juiste arts op de juiste plaats en maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij streven we naar de best mogelijke toekomstige zorgprofessionals.  

Visie

De Geneeskundestudent gaat voor optimale vertegenwoordiging en ondersteuning van geneeskundestudenten door bevordering van:  

  • Zelfontplooiing: een student is zich bewust van zijn/haar professioneel gedrag, is bekend met de waarde van medisch leiderschap en leert een balans te bewaken tussen draagkracht en draaglast;
  • Studeren onder de beste omstandigheden: een student wordt gedurende zijn/haar opleiding niet belemmerd in financieel dan wel facilitair opzicht om de studeerbaarheid te waarborgen dan wel te bevorderen;
  • Juiste arts op de juiste plaats: een student krijgt voldoende mogelijkheden geboden om zich te oriënteren op het vervolg van de geneeskundestudie en er wordt gestreefd naar realistische kansen op de arbeidsmarkt;
  • Maatschappelijke betrokkenheid: de stem van geneeskundestudenten laten horen in het medisch-ethische, maatschappelijke en politieke debat en studenten stimuleren hierin actief te participeren.  

De Geneeskundestudent doet dit door:  

  • Ontwikkelingen, problemen en actuele onderwerpen te signaleren en inventariseren;  
  • Studenten hierover in te lichten en hun mening uit te dragen;  
  • Inspraak te hebben in onderwerpen die studenten aangaan op landelijk niveau;  
  • Studenten te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling tot zorgprofessional;  
  • Een centraal aanspreekpunt te zijn voor álle geneeskundestudenten en stakeholders in het medisch onderwijs en de gezondheidszorg. 

Wil je meer weten welke onderwerpen en doelen komend jaar bij ons op de agenda staan? Klik dan hier.