Profielschets Algemeen Bestuurslid

Profielschets Algemeen BestuurslidLogo

Leuk dat je geïnteresseerd bent in een functie binnen De Geneeskundestudent! In deze profielschets geven we een beeld van wat De Geneeskundestudent doet, wat we te bieden hebben, en wat er van jou – als potentieel toekomstig bestuurslid – verwacht wordt.

De Geneeskundestudent 
De Geneeskundestudent is 1 van de 8 federatiepartners van de artsenfederatie KNMG en behartigt de belangen van ruim 15.000 geneeskundestudenten.

Hoe doen we dit? We houden ons bezig met onderwerpen die geneeskundestudenten in heel Nederland aangaan en die de lokale situatie op de medische faculteiten overstijgen. Daarbij ligt de nadruk op onderwerpen die zich bevinden op het snijvlak van maatschappelijke ontwikkelingen en de medische basisopleiding. Ieder jaar houdt De Geneeskundestudent een enquête onder haar leden, om zo de mening van geneeskundestudenten te peilen over allerlei geneeskundegerelateerde onderwerpen. De resultaten hiervan worden gepubliceerd in Arts in Spe, Medisch Contact en NTvG en worden daarnaast gepresenteerd op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO). Mede op basis van de enquêteresultaten vormt De Geneeskundestudent standpunten en draagt deze uit, niet alleen in de media, maar ook richting de politiek en op de faculteiten.

Op de faculteiten is De Geneeskundestudent aanwezig dankzij de algemene bestuursleden. Zij koppelen actualiteiten, die spelen op de faculteit, terug naar De Geneeskundestudent. Op deze wijze kunnen we de verschillende faculteiten goed vergelijken. Daarnaast organiseert De Geneeskundestudent verschillende themabijeenkomsten op de faculteiten over actuele onderwerpen, zoals promoveren en burn-out.

Samenstelling
De Geneeskundestudent heeft per faculteit twee algemeen bestuursleden die elk verantwoordelijk zijn voor een portefeuille waar we ons mee bezig houden en de lokale vertegenwoordiging van geneeskundestudenten. Een aantal leden houdt zich hiernaast nog bezig met het schrijven van artikelen. Aan het hoofd van de vereniging bevindt zich het dagelijks bestuur, dat bestaat uit drie personen. Alle bestuursleden hebben minimaal twee jaar zitting in De Geneeskundestudent.

Vergaderfrequentie
De Geneeskundestudent vergadert eenmaal in de drie weken op donderdagavond in Utrecht, vier van de vergaderingen vinden plaats in een weekend. Verder hebben de bestuursleden regelmatig onderling contact.

Tijdsinvestering
Naast de vergaderingen – die een avond in beslag nemen – en de weekendvergaderingen, kosten activiteiten ten behoeve van De Geneeskundestudent gemiddeld 8 uur per week.

Vergoeding
De functie als Algemeen Bestuurslid van De Geneeskundestudent is vrijwillig en kent geen vergoeding. Reiskosten worden wel vergoed.

Profiel Algemeen Bestuurslid De Geneeskundestudent

 • Ben je niet alleen geïnteresseerd in wat er op onderwijsgebied binnen je studie en binnen je universiteitsstad gebeurt maar ook wat er op landelijk niveau plaatsvindt?
 • Vind je het leuk om je, naast je studie, bezig te houden met allerlei onderwerpen die raakvlakken hebben met de geneeskunde opleiding?
 • Vind je het daarnaast leuk om met anderen hierover te discussiëren en kun je je mening onderbouwen en zowel mondeling als schriftelijk goed uitdragen?
 • Beschik je over goede sociale vaardigheden en ben je een teamplayer?
 • Vind jij het leuk om artikelen te schrijven voor landelijke en facultaire tijdschriften?
 • Lijkt het jou leuk om alle geneeskundestudenten te informeren over belangrijke onderwerpen en te stimuleren voor De Geneeskundestudent?

Dan is De Geneeskundestudent zeker wat voor jou!

Wat we van je verwachten in het algemeen:

 • Je zet je met enthousiasme in voor de vereniging met een flinke dosis doorzettingsvermogen!
 • Je bent bij elke bestuursvergadering van De Geneeskundestudent aanwezig.
 • Je verricht het nodige vertegenwoordigerswerk. Dit betekent dat je De Geneeskundestudent vertegenwoordigt op jouw faculteit, en soms naar Utrecht of elders in Nederland zal moeten reizen.
 • Je kunt goed en helder communiceren; dat is belangrijk om de standpunten van De Geneeskundestudent uit te dragen. Daarnaast kan je goed samenwerken om zo met het andere bestuurslid van je faculteit je stad te vertegenwoordigen.
 • Het is belangrijk dat je zelfdiscipline en verantwoordelijkheidsgevoel hebt; relevante thema’s worden grotendeels buiten de vergaderingen uitgewerkt.
 • Je bent goed bereikbaar per telefoon en e-mail
 • We verwachten dat je samen met het andere algemeen bestuurslid van je stad contact onderhoudt met facultaire (onderwijs)organen, studentvertegenwoordigers en andere relevante organisaties.
 • Je hebt affiniteit met het verrichten van onderzoek.
 • Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen portefeuille. Dit betekent dat je de onderwerpen die jij interessant vindt tot op de bodem uitzoekt en ook kunt vergelijken tussen faculteiten. Ook heb je een analytische en creatieve houding om zo het optimale uit je portefeuille te kunnen halen.

Wat heeft De Geneeskundestudent jou te bieden?

 • De mogelijkheid om je in te zetten voor de belangen van de geneeskundestudenten in Nederland;
 • Op beleidsniveau meedenken over de ontwikkeling van de medische basisopleiding en alles wat daaraan raakt;
 • Het ontwikkelen van je schrijf- en presentatievaardigheden;
 • Het publiceren van artikelen in medische (vak)tijdschriften;
 • Deelname aan congressen en symposia namens De Geneeskundestudent;
 • Diverse trainingen die je bijwoont tijdens de (dag)vergaderingen of op andere momenten
 • Deelgenoot zijn van een groep enthousiaste en gedreven mensen die inhoudelijk bezig is en gezelligheid belangrijk vindt.
 • Toegang tot diverse werkgroepen die beleid maken over medisch maatschappelijke onderwerpen. Denk hierbij aan euthanasie, preventie, beroepsgeheim etc.

Selectieprocedure
Vacatures binnen De Geneeskundestudent staan open voor geneeskundestudenten die studeren aan een Nederlandse faculteit en lid zijn van De Geneeskundestudent. Is er een vacature en heb je interesse? Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar: info@degeneeskundestudent.nl. Op basis van je brief en curriculum vitae word je mogelijk uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.