Datum Beschrijving Downloads

7 oktober 2021

Onderzoeksrapport De Coronacrisis en geneeskundestudenten

In september 2020 heeft De Geneeskundestudent een rapport gepubliceerd, waarin werd geïnventariseerd welke studiegerelateerde problemen studenten ervaren als gevolg van de coronacrisis. (2) Geneeskundestudenten ervoeren…

Download

21 september 2021

Onderzoeksrapport Uurbesteding

Van coassistenten wordt in het algemeen verwacht dat zij fulltime aanwezig zijn op hun coschaplocatie (dit kunnen zowel dagdiensten als avond-, nachten weekenddiensten zijn). Een…

Download

21 september 2021

Onderzoeksrapport Beroepskeuze

Het waarborgen van de juiste arts op de juiste plaats is een van de kernwaarden binnen De Geneeskundestudent (DG).1 DG definieert deze kernwaarde als volgt:…

Download

21 september 2021

Onderzoeksrapport Veilig Werken

De Geneeskundestudent (DG) staat voor een  veilige werkomgeving voor geneeskundestudenten en ziet deze als een noodzakelijke voorwaarde om onderwijs goed te kunnen volgen en te…

Download

7 juli 2021

Onderzoeksrapport Duurzaamheid

Klimaatverandering is het grootste gezondheidsprobleem en de grootste gezondheidskans van onze eeuw. Artsen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak en het tastbaar maken…

Download

30 september 2020

Onderzoeksrapport gevolgen van de coronacrisis voor geneeskundestudenten

Studenten verkeerden in een positie waarin optimaal studeren niet altijd mogelijk was. Factoren hierin zijn met name de nieuwe leefregels en zowel inhoudelijke als contextuele…

Download

1 maart 2019

Onderzoeksrapport capaciteit in de geneeskundeopleiding

In 2012 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de instroom in de Geneeskundeopleiding verhoogd van 2.850 naar 3.050 studenten per jaar vanwege…

Download

1 maart 2019

Onderzoeksrapport promoveren opleiders

Uit onderzoek van De Geneeskundestudent uit 2018 bleek dat minstens 1 op de 3 geneeskundestudenten wil promoveren en dat 1 op de 2 hierover twijfelt.…

Download

1 maart 2019

Onderzoeksrapport beroepskeuze

Van alle geneeskundestudenten wil 86,4% daadwerkelijk als arts aan de slag gaan. In totaal twijfelt 12,5% over deze keuze en 1,1% wil niet als arts…

Download

17 februari 2019

Onderzoeksrapport selectie

Begin 2018 hebben 9.174 mensen zich aangemeld voor de studie geneeskunde. Met plek voor 2.785 studenten, en dus een toelatingspercentage van 31%, is geneeskunde daarmee…

Download

1 februari 2019

Onderzoeksrapport feedback en beoordelingen voor coassistenten

De professionele ontwikkeling van coassistenten wordt voor een groot deel bepaald door de feedback die zij krijgen. Tot deze professionele ontwikkeling behoort de bekwaamheid in…

Download

1 maart 2018

Onderzoeksrapport arbeidsmarkt en beroepskeuze

Er lijkt een disbalans te bestaan tussen de beschikbare opleidingsplaatsen en de beroepsvoorkeuren van geneeskundestudenten. Er is veel interesse voor klinische vervolgopleidingen, terwijl sociale geneeskunde…

Download

1 maart 2018

Onderzoeksrapport burn-out

Uit onderzoek is gebleken dat 16.8% van de coassistenten voldoet aan de criteria voor een burn-out . De laatste jaren is daarom veel aandacht besteed…

Download

1 maart 2018

Onderzoeksrapport diversiteit en inclusie

Diversiteit in de studie geneeskunde is belangrijk vanwege morele overwegingen (streven naar gelijkwaardigheid) en functionele overwegingen (aansluiting met een diverse patiëntenpopulatie). Na de recentelijke afschaffing…

Download

1 maart 2018

Onderzoeksrapport promoveren studenten

Uit onderzoek uitgevoerd door het KNMG-studentenplatform in 2008, is gebleken dat een aanzienlijk deel van geneeskundestudenten promoveert voor een betere kans op een opleidingsplek. Sindsdien…

Download

1 maart 2018

Onderzoeksrapport aanspreekgedrag

In 2013 bleek uit de landelijke enquête van De Geneeskundestudent dat een minderheid van de coassistenten elkaar aanspreekt op onprofessioneel gedrag. Naar aanleiding hiervan is…

Download

1 maart 2018

Onderzoeksrapport onderbelichte vervolgopleidingen

Er lijkt al jaren een verschil te zijn tussen de beroepsvoorkeuren van geneeskundestudenten en het aanbod van vervolgopleidingen. Geneeskundestudenten lijken meer interesse te hebben in…

Download

1 maart 2017

Onderzoeksrapport leefstijl

Een gezonde leefstijl onder artsen is de laatste tijd een meer besproken onderwerp. ‘De patiënt heeft recht op een fitte arts aan zijn bed’, een…

Download

1 maart 2017

Onderzoeksrapport zorg van de toekomst

De veranderende zorgvraag, oplopende kosten van de zorg en maatschappelijke ontwikkelingen maken de zorg van de toekomst een thema dat op dit moment veel aandacht…

Download

1 maart 2015

Onderzoeksrapport extracurriculaire activiteiten

Van een geneeskundestudent wordt tegenwoordig steeds meer verwacht. Afgezien van de curriculair aangeleerde vaardigheden op medisch gebied, wordt ook waarde gehecht aan extracurriculair verworven vaardigheden…

Download

1 maart 2015

Onderzoeksrapport toetsing

Uit eerder onderzoek bleek dat de coassistenten ontevreden zijn over de kwaliteit van de beoordeling van coschappen. In 2012 heeft De Geneeskundestudent hier ook onderzoek…

Download

1 februari 2015

Onderzoeksrapport medisch leiderschap

In 2012 is het Platform Medisch Leiderschap (PML)1 opgericht om meer aandacht te vragen voor de competentie medisch leiderschap. Volgens het PML is er “een…

Download

1 maart 2014

Onderzoeksrapport lichamelijk onderzoek

Uit onderzoek van het Radboud MC blijkt dat het lichamelijk onderzoek van coassistenten onder de maat is; maar 60% van de verplichten onderdelen wordt door…

Download

1 maart 2014

Onderzoeksrapport wachttijden

Niet alle geneeskundestudenten in Nederland kunnen direct aansluitend op hun bachelor beginnen aan de coschappen op het moment dat zij aan de eisen voldoen. Zij…

Download

1 januari 2014

Onderzoeksrapport seksuele intimidatie

In 2005 maakte het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde een melding dat een groot deel van de coassistenten in Nijmegen te maken heeft gehad met seksuele…

Download