Algemene Ledenvergadering DG

De Witte Vosch Oudegracht 46, Utrecht

Vanaf 18.45 uur ontvangst met broodjesdiner, bij De Witte Vosch te Utrecht. 19.30 uur start vergadering; 1. Opening en welkom door de voorzitter 2. Vaststellen van de Agenda 220616 Agenda 16de ALV De Geneeskundestudent 3. Mededelingen 4. Vaststellen notulen dertiende algemene ledenvergadering d.d. 26 november 2021 211126 Notulen 15e ALV 5. Jaarverslag 2021 220512 Bijlage ...