Datum Beschrijving Downloads

22 mei 2024

Naslagdocument infographic eigen pad

Eerder onderzoek van De Geneeskundestudent (DG) wees uit dat een kwart van de geneeskundestudenten vaak tot altijd kampt met studiegerelateerde zorgen, bijvoorbeeld omtrent werkdruk en…

Download

21 mei 2024

Infographic – Kies je eigen pad

Ondanks dat het merendeel van de studenten tevreden is over de geboden carrièreopties op de faculteit, geeft ongeveer de helft (49%) van de geneeskundestudenten aan…

Download

15 mei 2024

Infographic – Gezond en Veilig werken – Begeleiding

De Geneeskundestudent (DG) heeft onderzoek gedaan naar deze begeleiding en de tevredenheid daarover onder geneeskundestudenten in zowel de bachelor- als de masterfase  

Download

15 mei 2024

Naslagdocument infographic – begeleiding

DG staat voor een veilige werkomgeving voor geneeskundestudenten. Dit vinden wij een noodzakelijke voorwaarde voor goed onderwijs en het studeren onder optimale omstandigheden. Dit document…

Download

3 mei 2024

Rapport Diversiteit & Selectie 2024

Uit recent onderzoek van De Geneeskundestudent blijkt dat diversiteit en inclusie nog lang niet vanzelfsprekend zijn in de opleiding tot arts. Studenten van niet-Nederlandse herkomst…

Download

25 april 2024

Eigen regie naslagdocument

Wij staan voor een gezonde studie-privé balans. De NFU-richtlijn beschrijft dat coassistenten 46 uur per week mogen werken inclusief zelfstudie [1]. Co’s werken echter gemiddeld…

Download

25 april 2024

Infographic eigen regie

Met gepaste trots presenteren we de nieuwe enquêteresultaten rondom zelfstudietijd en de mogelijkheden om als coassistent de eigen regie te nemen! Vaak zijn er tijdens…

Download

23 januari 2024

Infographic uurbesteding

Uit recent onderzoek van De Geneeskundestudent (DG) blijkt dat geneeskundestudenten anno 2022 52.6 uur per week aan hun masteropleiding besteden. Dit is 6.6 uur meer…

Download

1 januari 2024

Uurbesteding

De Geneeskundestudent is de belangenbehartiger voor ruim 15.000 geneeskundestudenten. Een van onze speerpunten is een effectievere uurbesteding tijdens coschappen. De enquêtevragen omtrent uurbesteding zijn ingevuld…

Download

1 januari 2024

Naslagdocument infographic uurbesteding

Lees hier de naslag van de infographic uurbesteding.

Download

4 december 2023

Onderzoeksrapport Diversiteit

Uit recent onderzoek van De Geneeskundestudent blijkt dat het aantal studenten met een migratieachtergrond binnen de opleiding geneeskunde ten opzichte van 2018 is toegenomen, maar…

Download

10 november 2023

Enquêteresultatenboekje 2022-2023

‘Feiten over de geneeskundeopleiding’. Dit boekje bevat de belangrijkste resultaten van de ledenenquête die in 2022-2023 is uitgezet. In totaal hebben 2.647 geneeskundestudenten deelgenomen aan…

Download

8 september 2023

Research Report Climate Change & Sustainability

In this report DG formulates various recommendations to address the request from future physicians in the Netherlands to integrate Planetary Health into the medical curriculum,…

Download

24 augustus 2023

Onderzoeksrapport extramurale capaciteit

Uit onderzoek van De Geneeskundestudent (DG) blijkt dat het onderwijs over artsenberoepen buiten het ziekenhuis (extramurale geneeskunde) in de geneeskundeopleiding ondermaats is. Een opvallend resultaat…

Download

10 juli 2023

Onderzoeksrapport Planetary Health & Duurzaamheid

Uit recent onderzoek van De Geneeskundestudent (DG), de belangenorganisatie die zich inzet voor geneeskundestudenten in Nederland, blijkt dat geneeskundestudenten anno 2022 geen tot nauwelijks onderwijs…

Download

3 juli 2023

Onderzoeksrapport Intramurale capaciteit

Uit onderzoek van De Geneeskundestudent, blijkt dat de huidige capaciteit van de geneeskundeopleiding ontoereikend is om alle studenten op te vangen. De te hoge instroom…

Download

15 juni 2023

Ongewenst Gedrag Infographic DG

De Geneeskundestudent doet al langer onderzoek naar ongewenst gedrag en helaas zien we dat de signalen over ongewenst gedrag niet afnemen. Het meeste ongewenst gedrag…

Download

8 juni 2023

Ongewenst gedrag

De Geneeskundestudent (DG) staat voor een veilige werkomgeving voor geneeskundestudenten. Ongewenst gedrag vormt hier echter een bedreiging voor. Bij de DG enquête van 2022 werden…

Download

31 maart 2023

Onderzoeksrapport ongewenst gedrag

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 16,8% van de coassistenten het afgelopen jaar te maken heeft gehad met ongewenst gedrag. Dit percentage is vergelijkbaar met het…

Download

16 februari 2023

Onderzoeksrapport Mentale Gezondheid

Mentale gezondheid is een belangrijk onderdeel van de algehele gezondheid van individuen. Zo is mentale gezondheid ook erg belangrijk voor geneeskundestudenten en jonge artsen. Echter, uit het onderzoeksrapport Mentale Gezondheid van De Geneeskundestudent blijkt dat een goede mentale gezondheid voor geneeskundestudenten niet altijd vanzelfsprekend is. Meer dan een kwart van de geneeskundestudenten kampt met een hoog risico op burn-out. Naarmate het risico op een burn-out toeneemt,…

Download

5 januari 2023

Onderzoeksrapport Uurbesteding

Nieuwsbericht website De hele dag aanwezig geweest op de coschaplocatie, wat langer gebleven om alle administratie af te ronden, daarna nog de poli patiënten van…

Download

29 november 2022

Onderzoeksrapport Beoordelingen

Uit het zojuist gepubliceerde rapport Beoordelingen van coassistenten van De Geneeskundestudent blijkt dat minder dan de helft van de respondenten, in totaal 1721, tevreden is over de…

Download

7 oktober 2021

Onderzoeksrapport De Coronacrisis en geneeskundestudenten

In september 2020 heeft De Geneeskundestudent een rapport gepubliceerd, waarin werd geïnventariseerd welke studiegerelateerde problemen studenten ervaren als gevolg van de coronacrisis. (2) Geneeskundestudenten ervoeren…

Download

21 september 2021

Onderzoeksrapport Beroepskeuze

Het waarborgen van de juiste arts op de juiste plaats is een van de kernwaarden binnen De Geneeskundestudent (DG).1 DG definieert deze kernwaarde als volgt:…

Download

21 september 2021

Onderzoeksrapport Veilig Werken

De Geneeskundestudent (DG) staat voor een  veilige werkomgeving voor geneeskundestudenten en ziet deze als een noodzakelijke voorwaarde om onderwijs goed te kunnen volgen en te…

Download

7 juli 2021

Onderzoeksrapport Duurzaamheid

Klimaatverandering is het grootste gezondheidsprobleem en de grootste gezondheidskans van onze eeuw. Artsen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak en het tastbaar maken…

Download

30 september 2020

Onderzoeksrapport gevolgen van de coronacrisis voor geneeskundestudenten

Studenten verkeerden in een positie waarin optimaal studeren niet altijd mogelijk was. Factoren hierin zijn met name de nieuwe leefregels en zowel inhoudelijke als contextuele…

Download

1 maart 2019

Onderzoeksrapport capaciteit in de geneeskundeopleiding

In 2012 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de instroom in de Geneeskundeopleiding verhoogd van 2.850 naar 3.050 studenten per jaar vanwege…

Download

1 maart 2019

Onderzoeksrapport promoveren opleiders

Uit onderzoek van De Geneeskundestudent uit 2018 bleek dat minstens 1 op de 3 geneeskundestudenten wil promoveren en dat 1 op de 2 hierover twijfelt.…

Download

1 maart 2019

Onderzoeksrapport beroepskeuze

Van alle geneeskundestudenten wil 86,4% daadwerkelijk als arts aan de slag gaan. In totaal twijfelt 12,5% over deze keuze en 1,1% wil niet als arts…

Download

17 februari 2019

Onderzoeksrapport selectie

Begin 2018 hebben 9.174 mensen zich aangemeld voor de studie geneeskunde. Met plek voor 2.785 studenten, en dus een toelatingspercentage van 31%, is geneeskunde daarmee…

Download

1 februari 2019

Onderzoeksrapport feedback en beoordelingen voor coassistenten

De professionele ontwikkeling van coassistenten wordt voor een groot deel bepaald door de feedback die zij krijgen. Tot deze professionele ontwikkeling behoort de bekwaamheid in…

Download

1 maart 2018

Onderzoeksrapport arbeidsmarkt en beroepskeuze

Er lijkt een disbalans te bestaan tussen de beschikbare opleidingsplaatsen en de beroepsvoorkeuren van geneeskundestudenten. Er is veel interesse voor klinische vervolgopleidingen, terwijl sociale geneeskunde…

Download

1 maart 2018

Onderzoeksrapport burn-out

Uit onderzoek is gebleken dat 16.8% van de coassistenten voldoet aan de criteria voor een burn-out . De laatste jaren is daarom veel aandacht besteed…

Download

1 maart 2018

Onderzoeksrapport diversiteit en inclusie

Diversiteit in de studie geneeskunde is belangrijk vanwege morele overwegingen (streven naar gelijkwaardigheid) en functionele overwegingen (aansluiting met een diverse patiëntenpopulatie). Na de recentelijke afschaffing…

Download

1 maart 2018

Onderzoeksrapport promoveren studenten

Uit onderzoek uitgevoerd door het KNMG-studentenplatform in 2008, is gebleken dat een aanzienlijk deel van geneeskundestudenten promoveert voor een betere kans op een opleidingsplek. Sindsdien…

Download

1 maart 2018

Onderzoeksrapport aanspreekgedrag

In 2013 bleek uit de landelijke enquête van De Geneeskundestudent dat een minderheid van de coassistenten elkaar aanspreekt op onprofessioneel gedrag. Naar aanleiding hiervan is…

Download

1 maart 2018

Onderzoeksrapport onderbelichte vervolgopleidingen

Er lijkt al jaren een verschil te zijn tussen de beroepsvoorkeuren van geneeskundestudenten en het aanbod van vervolgopleidingen. Geneeskundestudenten lijken meer interesse te hebben in…

Download

1 maart 2017

Onderzoeksrapport leefstijl

Een gezonde leefstijl onder artsen is de laatste tijd een meer besproken onderwerp. ‘De patiënt heeft recht op een fitte arts aan zijn bed’, een…

Download

1 maart 2017

Onderzoeksrapport zorg van de toekomst

De veranderende zorgvraag, oplopende kosten van de zorg en maatschappelijke ontwikkelingen maken de zorg van de toekomst een thema dat op dit moment veel aandacht…

Download

1 maart 2015

Onderzoeksrapport extracurriculaire activiteiten

Van een geneeskundestudent wordt tegenwoordig steeds meer verwacht. Afgezien van de curriculair aangeleerde vaardigheden op medisch gebied, wordt ook waarde gehecht aan extracurriculair verworven vaardigheden…

Download

1 maart 2015

Onderzoeksrapport toetsing

Uit eerder onderzoek bleek dat de coassistenten ontevreden zijn over de kwaliteit van de beoordeling van coschappen. In 2012 heeft De Geneeskundestudent hier ook onderzoek…

Download

1 februari 2015

Onderzoeksrapport medisch leiderschap

In 2012 is het Platform Medisch Leiderschap (PML)1 opgericht om meer aandacht te vragen voor de competentie medisch leiderschap. Volgens het PML is er “een…

Download

1 maart 2014

Onderzoeksrapport lichamelijk onderzoek

Uit onderzoek van het Radboud MC blijkt dat het lichamelijk onderzoek van coassistenten onder de maat is; maar 60% van de verplichten onderdelen wordt door…

Download

1 maart 2014

Onderzoeksrapport wachttijden

Niet alle geneeskundestudenten in Nederland kunnen direct aansluitend op hun bachelor beginnen aan de coschappen op het moment dat zij aan de eisen voldoen. Zij…

Download

1 januari 2014

Onderzoeksrapport seksuele intimidatie

In 2005 maakte het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde een melding dat een groot deel van de coassistenten in Nijmegen te maken heeft gehad met seksuele…

Download