Intramurale capaciteit

De Geneeskundestudent wil dat er bij het bepalen van het aantal studenten (capaciteit) wordt voorkomen dat collegezalen overvol raken en de wachttijden voor coassistenten oplopen.
Lees verder

Loopbaanondersteuning


Lees verder

Corona

De coronamaatregelen hebben ook impact op de ontwikkelingen van geneeskundestudenten. De Geneeskundestudent brengt deze gevolgen in kaart en doet aanbevelingen om de gevolgen te minimaliseren.
Lees verder

Beroepskeuze

Huisarts of toch medisch specialist of iets anders? Wij maken ons sterk om er voor te zorgen dat alle studenten voldoende ondersteund worden bij maken van een beroepskeuze.
Lees verder

Promoveren

Wij vinden dat er bij selectie van jonge dokters gekeken moet worden naar diverse kwaliteiten van jonge dokters, en niet alleen naar een eventueel promotieonderzoek.
Lees verder

Seksuele intimidatie

De Geneeskundestudent deed onderzoek naar (seksuele) intimidatie en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.
Lees verder

Zorg van de toekomst

Uit ons onderzoek uit 2017 bleek dat slechts één op de vijf studenten zich goed voorbereid voelt op de zorg van de toekomst.
Lees verder

Persoonlijk leiderschap

Een kwart van de studenten weet niet waar ze terecht kunnen in het geval van onacceptabel gedrag. Dat blijkt uit ons onderzoek over aanspreekgedrag uit 2018.
Lees verder

Medisch leiderschap

Er wordt tijdens de studie te weinig aan aandacht besteed aan managementvaardigheden, blijkt uit ons onderzoek uit 2015.
Lees verder

Selectie

De studie geneeskunde is populair, er zijn meer aanmeldingen dan opleidingsplekken. Wij vinden dat de selectiemethode evidence-based moet zijn, en diversiteit binnen de artsenpopulatie garandeert.
Lees verder