De Geneeskundestudent is een vereniging met ongeveer 15.000 leden. Het bestuur van De Geneeskundestudent bestaat uit twintig leden: drie Dagelijks Bestuursleden (DB), zestien Algemene Bestuursleden (AB) en één redacteur Arts in Spe.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het regelen van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het behouden van overzicht en maken zij namens het algemeen bestuur beslissingen die niet uitgesteld kunnen worden tot de volgende vergadering.

  • De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Daarnaast zit zij de vergaderingen van de vereniging voor en onderhoudt ze het contact met onze federatiepartners van de KNMG.
  • De commissaris intern is het aanspreekpunt binnen het bestuur voor het functioneren van bestuursleden en bewaakt hierbij de informele sfeer. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe bestuursleden, de CSP leden en de sollicitatieprocedure. Tevens heeft zij de functie van secretaris en penningmeester.
  • De commissaris extern onderhoudt de contacten met de achterban, studentengremia en externe organisaties en is verantwoordelijk voor de evenementen, PR-activiteiten en de nieuwsbrief van de vereniging. Daarnaast houdt ze de website en social media up to date.
  • De assessor is verantwoordelijk voor de jaarlijkse ledenenquête, de onderzoeksrapporten en de workshops die we op congressen geven. Op dit moment houdt de assessor zich speciaal bezig met de verdere professionalisering van onze vereniging op het gebied van onderzoek doen.

Pim den Boon
Voorzitter

Pim is het gezicht van De Geneeskundestudent. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij vergaderingen van de KNMG, naar de media en naar politieke stakeholders. Verder zit hij de bestuursvergaderingen voor en draagt hij zorg voor het behalen van de doelen van De Geneeskundestudent. Pim is zesdejaars geneeskundestudent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De voorzittersfunctie is voor hem dé manier om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de randwoorden van de opleiding en daarmee de toekomstige gezondheidszorg.

Noa Kroeze
Commissaris Extern

Noa heeft in haar periode als Commissaris Intern veel geleerd over het besturen als Dagelijks Bestuurslid, haar bestuursleden, het contact met de CSP-leden en de financiën van de vereniging. Nu zet ze haar rol verder als Commissaris Extern. Ze zal zich o.a. richten op het contact met verschillende stakeholders, het beheer van de social media, de website en de organisatie van het evenement Talking Medicine. Noa is derdejaars geneeskundestudent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Nynke Nubé
Commissaris Intern

Nynke vindt het belangrijk dat alle geneeskundestudenten goed in hun vel zitten en een goede werk-privé balans hebben. Vanuit dit gedachtengoed heeft ze zich eerst ingezet bij het project Veilig Werken en zet ze zich nu in voor de mentale gezondheid van bestuursleden als Commissaris Intern. Daarnaast draagt zij zorg voor de sollicitatieprocedure en voor de financiën van de vereniging. Nynke is zesdejaars geneeskundestudent aan de universiteit Leiden.

Algemeen Bestuur

Het algemene bestuur bestaan uit twee geneeskundestudenten van elke medische faculteit. De algemene bestuursleden hebben een vertegenwoordigersfunctie op de faculteit en zijn daarnaast projectlid.

Vanuit de vertegenwoordigende rol hebben de bestuursleden de taak om ontwikkelingen en problemen op de faculteit te signaleren, de mening van de studenten te vertegenwoordigen, de standpunten van De Geneeskundestudent terug te koppelen en themabijeenkomsten te organiseren. Vanuit de portefeuillehoudersfunctie verdiepen de algemeen bestuursleden zich in zaken zoals de tegemoetkoming, selectie en capaciteit van de opleiding Geneeskunde.

Lars Bootsma, Utrecht

Geneeskunde is een prachtig vakgebied, maar het is mij opgevallen dat er ruimte is voor verbetering in de aanloop om arts te worden. Het is belangrijk dat de randvoorwaarden goed verzorgd zijn, zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen en op de plek terecht kunt komen die bij jou past. Zo vind ik het belangrijk dat iedere jonge dokter zich veilig voelt op de werkvloer, goede begeleiding krijgt en op de hoogte is van alle mogelijkheden die de studie biedt. Een continue kritische blik is hierbij van essentieel belang. Wij hebben allemaal een mening over de studie. Die mening is cruciaal, maar komt lang niet altijd op de juiste plek. Daarom daag ik ook jou uit om je kritische blik te laten horen en hoop ik dat je De Geneeskundestudent laagdrempelig weet te vinden! Ik kijk er naar uit om samen met mijn collega’s van De Geneeskundestudent ons op nationaal niveau in te zetten voor actuele thema’s die ons allemaal aangaan, zodat de artsen van de toekomst op een veiligere en prettigere manier de beste zorgprofessionals worden.

Brecht van der Velden, Maastricht

Ontwikkeling. Iets wat een mens/arts maakt tot wie hij of zij is. De Geneeskundestudent biedt artsen in spe de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf, tot de beste versie van geneeskundestudenten als arts en de omstandigheden in de medische sector te ontwikkelen tot de beste versie. Ik kan niet wachten om mij te ontwikkelen binnen elke pijler waar de Geneeskundestudent zich mee bezighoudt en daarbij een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van andere artsen in spe.

Lisa van Velsen, Groningen

Het is belangrijk dat elke geneeskundestudent de kans krijgt om in een stimulerende en veilige omgeving zichzelf te ontwikkelen tot een arts van de toekomst. Een arts die met behulp van de juiste begeleiding en genoeg kennis over toekomstperspectief en baankansen de arbeidsmarkt betreedt en op de juiste plek terecht komt. Dit is een van de dingen waar De Geneeskundestudent zich mee bezig houdt en hier zet ik me graag voor in! Daarnaast is er een grote instroom aan nieuwe geneeskundestudenten, zijn er lange wachttijden voor coschappen en groeit de pool met basisartsen. Ik wil me in dit probleem verdiepen om te kijken hoe dit mogelijk anders kan. Ik kijk uit naar de komende periode als Algemeen Bestuurslid, waarin ik de studenten uit Groningen zal vertegenwoordigen en me graag inzet voor de belangen van alle huidige en toekomstige geneeskundestudenten van Nederland!

Christiaan Meijer, Nijmegen

In de bachelor geneeskunde viel me al sterk op hoeveel inspraak je mag hebben op facultair niveau. Dit zie ik als een recht van studenten en deze bestuursfunctie vind ik dan ook een mooie kans om dit recht daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Na mijn master medisch management, wil ik de theoretische vaardigheden die ik heb opgedaan graag gebruiken en deze kans benutten om de belangen van geneeskunde studenten in de stad Nijmegen zo goed als mogelijk te behartigen. Op nationaal niveau streef ik ernaar om problemen die gelden voor alle geneeskundestudenten aan te kaarten en als één stem te laten doordringen tot waar de beslissingen daadwerkelijk gemaakt worden.

Loraine Reichwein, Amsterdam (UvA)

De arts van de toekomst (jij!) is er een die verder kijkt dan zijn eigen spreekkamer en maatschappelijk betrokken is. Dat begint al als geneeskundestudent! Als artsen in spe is het daarom belangrijk dat wij mee praten en lobbyen voor belangrijke onderwerpen zoals Klimaatverandering & Gezondheid, inclusiviteit in de gezondheidszorg, Global Health én onze eigen opleiding. Het is daarom waardevol dat alle geneeskundestudenten de ruimte krijgen om zich naast de ‘standaard’ loopbaancarrière op verschillende vlakken persoonlijk te ontwikkelen en aangemoedigd worden om te participeren in de publiekelijke discussies. Wij zullen immers de gezondheid van de toekomst op ons nemen! Samen met mijn medebestuursleden bij De Geneeskundestudent wil ik kijken op wat voor manieren wij dit kunnen aanmoedigen, door onder andere in gesprek te gaan met studenten, opleiders en artsenorganisaties.

Fabienne Hofmans
Redacteur Arts in Spe

Ik ben van mening dat een goede arts veel meer is dan enkel iemand die de juiste diagnoses stelt. Wij zijn er ook om de artsenopleiding te verbeteren voor onze opvolgers en de medische zorg zowel op lokaal als landelijk niveau te optimaliseren. Deze mening is tijdens deze eerste maanden van mijn coschappen alleen maar sterker geworden. Als coassistent zie ik de pracht van het artsen vak, maar ook de complexiteit van deze functie als spil in het netwerk van zorgverzekeraars, farmaceuten, ziekenhuizen, eerstelijnszorg, de wet en eigen privé. Natuurlijk houdt het daar nog niet op en bepalen onderwerpen als verduurzaming, inhaalzorg en digitalisering op de werkvloer ook hoe we ’s nachts slapen. Hier is veel over te schrijven en aan te verbeteren en dat is precies wat ik bij De Geneeskundestudent wil gaan doen.

Sheeney Magdalena, Amsterdam (VU)

"Na een geweldige jaar als bestuurslid bij de facultaire studentenraad van de VU wilde ik graag nog betrokken zijn bij het onderwijs, maar ook bij het behartigen van de belangen van de geneeskundestudenten. De Geneeskundestudent is voor mij de juiste plek om de geneeskundestudenten aan de VU te vertegenwoordigen en een brug te slaan tussen geneeskundestudenten, de gezondheidszorg en het onderwijs. Ik hoop met mijn enthousiasme te kunnen bijdragen aan de verbetering van de opleiding van de artsen van de toekomst."

Jane Splinter, Amsterdam (VU)

Geneeskunde is een prachtig vak. Het is een vak waar constante innovatie mogelijk én nodig is. Ik ben bestuurslid bij De Geneeskundestudent, omdat ik graag meedenk over deze innovatie en mij hiervoor in wil zetten. Regionaal niveau en landelijk niveau kunnen een wisselwerking op elkaar kunnen hebben en De Geneeskundestudent kan hierin faciliteren. Goede ideeën van faculteiten kunnen doorgespeeld worden naar landelijk niveau en ideeën vanaf landelijk niveau kunnen doorgespeeld worden naar faculteiten! Ik zie ernaar uit om hier een rol in te spelen.

Sie Meng Lee, Rotterdam

De afgelopen tijd heeft laten zien dat gezondheid bovenal een maatschappelijke kwestie is en dat zorgprofessionals ook mee kunnen praten over die beslissingen in de gezondheidszorg die hen aangaan. Ook voor de geneeskundestudie vind ik dit maatschappelijk bewustzijn en de betrokkenheid van de (toekomstig) zorgprofessional essentieel. Om die artsen te kunnen worden die wij willen zijn, is het belangrijk dat wij als geneeskundestudenten kritisch durven en kunnen zijn op onszelf, de opleiding en onze leeromgeving; en dat onze mening gehoord wordt voor dat wat ons vandaag en morgen aangaat. Bij de Geneeskundestudent hoop ik te kunnen bijdragen aan een prettige, inclusieve en duurzame leeromgeving die de geneeskundestudenten van nu in staat stelt zich te ontwikkelen tot de bekwame, maatschappelijk betrokken en kritische artsen van de toekomst.

Thien Nguyen, Rotterdam

De weg naar het artsenberoep is relatief lang, waarbij je als student door de jaren heen enorme ontwikkelingen ondergaat. Het is een prachtig vak, maar er zijn ook zaken die verbeteringen en veranderingen behoeven. Ik merk dat we gedurende de opleiding zijn geconfronteerd met complexe vraagstukken over onder andere de arbeidsmarkt, toetsing en beoordelingen, wachttijden, loopbaankeuze en de algehele prestatiedruk die wordt ervaren. Hier wil ik me dan ook voor inzetten. Ik wil werken aan een opleiding waar iedere student gestimuleerd wordt om het beste uit zichzelf te halen, zodat we uiteindelijk de beste artsen op de juiste plek in de samenleving hebben. Na een jaar actief te zijn geweest op facultair niveau heb ik dan ook veel zin om dit werk voort te zetten op landelijk niveau bij De Geneeskundestudent.

Joep Leavers, Maastricht

De medische wereld van vandaag is niet de medische wereld van morgen. Het is daarom belangrijk dat de studie geneeskunde hier in mee verandert en dat wij als geneeskundestudenten hier inspraak in hebben. Graag vervul ik hier een rol in door middel van een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor mijn medestudenten en actualiteiten binnen mijn eigen faculteit aan te kaarten met ons bestuur en eventueel andere betrokken partijen. Op deze manier bieden we iedereen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot best mogelijke arts op de juiste plek.

Sammy Steenvoorden, Leiden

Net begonnen aan je studie Geneeskunde of aan het begin van je coschappen krijg je de cijfers te zien over het aantal burn-outs onder geneeskundestudenten. Met het advies om dus maar goed op jezelf te letten, want de studie is nou eenmaal zo. Dat is toch de omgekeerde wereld? Waarom moeten studenten zich aanpassen aan de studie, in plaats van het werkklimaat te verbeteren? Daarom wil ik me hard gaan maken voor veilig klimaat waarin je optimaal jezelf kan ontwikkelen. Ik kijk er naar uit om als Algemeen Bestuurslid de geneeskunde studenten te vertegenwoordigen en de Geneeskunde studie nog leuker te maken!

Maud Francoys, Leiden

Geneeskunde is een super leuke studie en biedt ontzettend veel mogelijkheden. Het beeld van de studie naar de buitenwereld lijkt soms wat eenzijdig en sommige aspecten zijn wat mij betreft nog onderbelicht. Ik denk dat er veel winst valt te behalen door scholieren en studenten die aan het begin van hun geneeskundige carrière staan, goede voorlichting te geven over alles wat hun te wachten staat en ook alle kanten die je uiteindelijk op kunt met een diploma op zak. Ik kijk er naar uit om mij als bestuurslid bij De Geneeskundestudent hiervoor te gaan inzetten en op deze manier hoop ik dat studenten met meer plezier en realistischer beeld aan de studie kunnen beginnen en deze ook beter kunnen volhouden.

Kantoorondersteuning en beleids- en verenigingsadviseur

Voor het uitvoeren van de taken wordt het bestuur ondersteund door een kantoororganisatie, waaronder de beleids- en verenigingsadviseur. De beleids- en verenigingsadviseur heeft een cruciale rol in het adviseren en ondersteunen van De Geneeskundestudent op beleidsmatig en uitvoerend terrein. Naast de beleids- en verenigingsadviseur heeft De Geneeskundestudent ook beschikking over een eigen secretariaat en via de KNMG en LAD over ander ondersteunend personeel.

Lize Kooijman
Beleid- en verenigingsadviseur

Larisa Looman
Secretaresse

Lucie Pelzer
Communicatieadviseur

Samantha van Dijkhuizen
Administrateur

Djayna Folmer
Content Creator

Ik ben Djayna tweedejaars geneeskundestudent aan de VU. Ik maak alle content voor op de sociale mediakanalen en beantwoord alle vragen die binnenkomen via deze kanalen. Ik vind het erg leuk om interessant nieuws en leuke projecten in de medische wereld op een creatieve manier over te brengen naar onze doelgroep!

Algemene Ledenvergadering

De Geneeskundestudent houdt minimaal twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering, een in het voorjaar en een in het najaar. Hierbij zijn alle leden uiteraard welkom! Het te voeren beleid wordt hierin besproken, waarbij leden de ruimte krijgen om vragen te stellen en commentaar te leveren. Op deze manier controleren de leden het algemeen bestuur.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit oud bestuursleden van De Geneeskundestudent en is een adviserend orgaan van het bestaande bestuur. Vier keer per jaar vindt er een vergadering plaats met de Raad van Advies en het dagelijks bestuur, waarin zaken worden besproken met betrekking tot het beleid wat in de afgelopen periode is gevoerd en te voeren beleid in de toekomst. Tussentijds kan de Raad van Advies benaderd worden voor advies en als sparringpartner van het dagelijks bestuur

Centraal Studentenpanel

Het centraal studentenpanel is een groep met gemotiveerde geneeskundestudenten die op basis van hun eigen motivatie en interesses projecten kunnen kiezen. Het panel is bedoeld voor al onze leden die graag actief willen bijdragen aan de belangenbehartiging van alle geneeskundestudenten, maar bijvoorbeeld niet de tijd kunnen vinden voor een volledige bestuursfunctie. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar info@degeneeskundestudent.nl met je CV en een korte motivatie waarom wij jou nodig hebben!

Statuten en huishoudelijk regelment

 

statuten huishoudelijk reglement

Aankomende evenementen

Actieve Portefeuilles

Beoordelingen

Lees verder

Intramurale capaciteit

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Bekijk alle Portefeuilles