De Geneeskundestudent is een vereniging met ongeveer 15.000 leden. Het bestuur van De Geneeskundestudent bestaat uit twintig leden: drie Dagelijks Bestuursleden (DB), zestien Algemene Bestuursleden (AB) en één redacteur Arts in Spe.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het regelen van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het behouden van overzicht en maken zij namens het algemeen bestuur beslissingen die niet uitgesteld kunnen worden tot de volgende vergadering.

  • De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Daarnaast zit zij de vergaderingen van de vereniging voor en onderhoudt ze het contact met onze federatiepartners van de KNMG.
  • De commissaris intern is het aanspreekpunt binnen het bestuur voor het functioneren van bestuursleden en bewaakt hierbij de informele sfeer. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe bestuursleden, de CSP leden en de sollicitatieprocedure. Tevens heeft zij de functie van secretaris en penningmeester.
  • De commissaris extern onderhoudt de contacten met de achterban, studentengremia en externe organisaties en is verantwoordelijk voor de evenementen, PR-activiteiten en de nieuwsbrief van de vereniging. Daarnaast houdt ze de website en social media up to date.
  • De assessor is verantwoordelijk voor de jaarlijkse ledenenquête, de onderzoeksrapporten en de workshops die we op congressen geven. Op dit moment houdt de assessor zich speciaal bezig met de verdere professionalisering van onze vereniging op het gebied van onderzoek doen.

Hajar Rotbi
Voorzitter

Hajar is het gezicht van De Geneeskundestudent. Zij vertegenwoordigt de vereniging bij vergaderingen van de KNMG, naar de media en naar politieke stakeholders. Verder zit zij de bestuursvergaderingen voor en draagt zij zorg voor het behalen van de doelen van De Geneeskundestudent. Hajar is vierdejaars geneeskundestudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De voorzittersfunctie is voor haar dé manier om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de randwoorden van de opleiding en daarmee de toekomstige gezondheidszorg.

Sammy Steenvoorden
Commissaris Intern

Sammy vindt het belangrijk dat alle geneeskundestudenten goed in hun vel zitten en een goede werk-privé balans hebben. Vanuit dit gedachtengoed heeft ze zich eerst ingezet bij het project Veilig Werken en zet ze zich nu in voor de mentale gezondheid van bestuursleden als Commissaris Intern. Daarnaast draagt zij zorg voor de sollicitatieprocedure en voor de financiën van de vereniging. Sammy is vijfdejaars geneeskundestudent aan de universiteit Leiden.

Annemijn van den Doel
Commissaris Extern

Op verschillende faculteiten lopen geneeskunde studenten vaak tegen dezelfde dingen aan. Dit merkte ik toen ik na mijn bachelor Biomedische Wetenschappen aan het LUMC in Leiden begon aan de SUMMA in Utrecht. Hier kan efficiënter aan gewerkt worden door problemen op nationaal niveau aan te vliegen en op te lossen. Ook het samenwerken met studenten uit verschillende steden is iets wat ik als algemeen bestuurslid bij De Geneeskundestudent als erg leerzaam ervaar. Verder vind ik het belangrijk dat er binnen de geneeskunde opleiding meer aandacht wordt besteedt aan een artsen carrière buiten het (academische) ziekenhuis. Uiteindelijk wil je als arts van waarde kunnen zijn en op dit moment zijn we, met de tekorten in de extramurale zorg, daar hartstikke hard nodig! Wie zegt dat huisarts geen sexy beroep kan zijn?

Betül Kilic
Assessor

Betül coördineert de jaarlijkse enquête en begeleidt projectgroepen in het schrijven van de onderzoekrapporten en overige publicaties. Daarnaast houdt ze iedereen op de hoogte van de bezigheden binnen De Geneeskundestudent doormiddel van de nieuwsbrieven en -berichten. Betül is vijfdejaars geneeskundestudent in Nijmegen.

Algemeen Bestuur

Het algemene bestuur bestaan uit twee geneeskundestudenten van elke medische faculteit. De algemene bestuursleden hebben een vertegenwoordigersfunctie op de faculteit en zijn daarnaast projectlid.

Vanuit de vertegenwoordigende rol hebben de bestuursleden de taak om ontwikkelingen en problemen op de faculteit te signaleren, de mening van de studenten te vertegenwoordigen, de standpunten van De Geneeskundestudent terug te koppelen en themabijeenkomsten te organiseren. Vanuit de portefeuillehoudersfunctie verdiepen de algemeen bestuursleden zich in zaken zoals de tegemoetkoming, selectie en capaciteit van de opleiding Geneeskunde.

Maud Francoys, Leiden

Geneeskunde is een super leuke studie en biedt ontzettend veel mogelijkheden. Het beeld van de studie naar de buitenwereld lijkt soms wat eenzijdig en sommige aspecten zijn wat mij betreft nog onderbelicht. Ik denk dat er veel winst valt te behalen door scholieren en studenten die aan het begin van hun geneeskundige carrière staan, goede voorlichting te geven over alles wat hun te wachten staat en ook alle kanten die je uiteindelijk op kunt met een diploma op zak. Ik kijk er naar uit om mij als bestuurslid bij De Geneeskundestudent hiervoor te gaan inzetten en op deze manier hoop ik dat studenten met meer plezier en realistischer beeld aan de studie kunnen beginnen en deze ook beter kunnen volhouden.

Shamim Armiri Simkooei, UvA

Tijdens mijn ervaring als vicevoorzitter van de facultaire studentenraad aan de UvA, ben ik steeds meer gefascineerd geraakt door de uitdagingen en mogelijkheden die gepaard gaan met het creëren van een hoogwaardige geneeskundeopleiding. Een kritische blik is van belang bij het vormgeven van een geneeskundeopleiding, die optimaal is afgestemd op de behoeften van de patiëntenpopulatie. Het is belangrijk dat de artsen van de toekomst een afspiegeling vormen van de diverse samenleving die zij bedienen. Hierbij is het van groot belang dat opleidingen gelijke kansen bieden aan alle studenten, zodat zij de mogelijkheid hebben om hun volledige potentieel te bereiken. Dit is ook een van de belangrijke aandachtspunten van De Geneeskundestudent. In het komende jaar zal ik mij binnen De Geneeskundestudent op landelijk niveau richten op thema's zoals decentrale selectie en inclusiviteit en diversiteit binnen de geneeskundeopleidingen. Daarnaast zal ik fungeren als een brug tussen de Faculteit der Geneeskunde van de UvA en De Geneeskundestudent. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met mijn medebestuursleden en andere belanghebbenden om de toekomst van de geneeskunde vorm te geven op een manier die recht doet aan dit fascinerend vak.

Willemijn van der Vorst, Rotterdam

Wij als toekomstige artsen zijn onmisbaar in de maatschappij. De geneeskundeopleiding is dan ook een mooie en belangrijke opleiding. Toch vind ik dat de opleiding beter kan. Zo dient er meer aandacht besteed te worden aan een veilig en motiverend leerklimaat. Daarnaast is het van belang dat studenten beter op de hoogte worden gesteld van de carrièremogelijkheden na de studie. Voor deze aspecten van de opleiding in het bijzonder en voor De Geneeskundestudent in het algemeen wil ik mij dan ook graag gaan inzetten. Ik kijk uit naar de komende tijd als bestuurslid bij De Geneeskundestudent!

Berk Uzunalioglu, UvA

In een wereld die voortdurend verandert, is het van essentieel belang dat wij, als geneeskunde studenten, betrokken zijn bij het gesprek dat gaande is. Ik ben ervan overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is als toekomstige zorgverleners, om zowel binnen en buiten de zorgsector onze stem te laten horen. Vandaag de dag staan in onze sector, als de bredere samenleving, grote vraagstukken zoals inclusiviteit, mentale gezondheid en planetary health op de voorgrond. Ik geloof dat wij hieraan een bijdrage kunnen leveren. Na mijn betrokkenheid bij medezeggenschap op de faculteit, kijk ik ernaar uit om mijn opgedane ervaring te benutten om problemen op nationaal niveau aan te pakken.

Lars Nijman, VU

Tijdens mijn bachelor op de VU heb ik in de studentenraad gezeten en vond het geweldig om de opleiding te verbeteren. Het is een voorrecht om me nu in te mogen zetten voor de belangen van alle toekomstige artsen in Nederland! Om de artsen van morgen optimaal tot hun recht te laten komen, is daar een veilige studie- en werkplek voor nodig. Ik zet me daarom in voor meer flexibiliteit tijdens de coschappen (denk aan de keuze hebben om coschappen in deeltijd te kunnen doen), het verminderen van het risico op een burn-out en het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Mentaal en fysiek fit zijn is een absolute ‘must’ om goed te functioneren en de grote hoeveelheid medische informatie te onthouden. Heb je ideeën om je medestudenten te helpen aan een veilige omgeving? Schroom niet om een berichtje te sturen!

Dores van der Geest, Redacteur

Hoe leuk ik de geneeskunde studie ook vind, zo belangrijk vind ik het om af en toe uit de dagelijkse bubbel van coschappen te stappen. Want wat speelt er momenteel op medisch maatschappelijk gebied? Wat is er nodig voor een veilige en goede leeromgeving? Hoe komt het dat steeds meer studenten tegen een burn-out aan zitten en hoe krijgen we dat aantal omlaag? Ik zet mij bij de Geneeskundestudent graag in om de antwoorden op die vragen te achterhalen. Daarnaast zorg ik dat je over dit soort zaken kunt lezen in het kwartaalblad Arts in Spe, waar ik redacteur van ben. In deze functie kan ik mijn nieuwsgierigheid combineren met een voorliefde voor schrijven en help ik geneeskundestudenten hun horizon te verbreden.

Jeroen van der Zaag, Utrecht

Hé! Ik ben Jeroen van der Zaag, 5e jaars geneeskundestudent en zal binnen het bestuur de universiteit Utrecht vertegenwoordigen. Daarnaast zal ik mij inzetten voor de projectgroep 'planetary health en duurzaamheid'. Voorheen was ik op dit gebied vooral lokaal actief, en nu ben ik heel enthousiast om mij binnen DG ook landelijk hiervoor in te zetten. Wat mij daarin drijft, is dat dit thema een steeds grotere rol speelt en gaat spelen zowel binnen als buiten de gezondheidszorg én ik vind het leuk om andere medestudenten the enthousiasmeren over dit onderwerp, juist omdat dit thema grote raakvlakken heeft met gezondheid. Ben jij geïnteresseerd in dit thema óf heb je goede ideeën? Neem dan contact met me op!

Selma Latic, Nijmegen

De laatste jaren horen we steeds vaker over kansenongelijkheid in het onderwijs. Bij geneeskundeopleidingen lijkt dit ook het geval te zijn, vooral voor jongeren met een migratieachtergrond. Sinds het afschaffen van de loting en universiteiten decentrale selectie toepassen, blijkt de diversiteit te zijn afgenomen. Dat is zonde, want een diverse groep artsen is super waardevol! Patiënten voelen zich vaak prettiger bij artsen die hun taal, geschiedenis en cultuur begrijpen. Als Algemeen Bestuurslid van DeGeneeskundestudent wil ik me inzetten voor eerlijke kansen binnen de selectie en studie, met als uiteindelijk doel meer cultuur-sensitieve artsen. Een inclusief leerklimaat respecteert verschillen tussen studenten en moedigt aan van elkaar te leren. Zo kunnen studenten zich veilig voelen en hun unieke talenten ontwikkelen en benutten. Laten we samenwerken aan een geneeskundeopleiding waar diversiteit niet alleen wordt erkend, maar ook wordt gestimuleerd!

Swenne Albert, Groningen

In de wandelgangen van de faculteit en het ziekenhuis hoor je ontzettend veel meningen voorbijkomen. Verenigingen zoals De Geneeskundestudent zijn naar mijn mening het ideale medium om van deze gesprekken in de wandelgangen werk te maken. Ik zal mij de komende tijd inzetten om de meningen die ik verneem van de Groningse geneeskundestudenten te laten horen, om vervolgens concrete ideeën te vormen. Samen met het bestuur denk ik dat er verschil gemaakt kan worden binnen de geneeskundeopleiding. Ik wil mij in het bijzonder focussen op de arts van de toekomst. Wat missen wij in de opleiding om volledig voorbereid te zijn op het werk als arts? Hoe zien wij onze toekomst als arts binnen of buiten het ziekenhuis voor ons? Preventie wordt steeds belangrijker, hoe zorgen we ervoor dat wij ons als toekomstig arts kunnen inzetten voor deze kwestie? Tijdens mijn tijd binnen het Algemeen Bestuur van De Geneeskundestudent hoop ik hier antwoord op te kunnen geven om vervolgens plannen te maken voor de toekomst.

Zehra Güven, VU

De geneeskundeopleiding is een bijzondere reis waarin je je als student continu ontwikkelt. Maar ook de opleiding maakt gelukkig ontwikkelingen door. Desondanks zijn er verschillende onderwerpen die nog verbetering kunnen gebruiken. Als bestuurslid bij De Geneeskundestudent wil ik me richten op het onder de aandacht brengen van extramurale specialisaties en het vergroten van diversiteit en inclusie binnen de opleiding. Ik kijk er naar uit om samen met de rest een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de opleiding.

Anne van der Sterren, Rotterdam

Als geneeskundestudent wordt er toch altijd nét iets anders naar je gekeken dan naar andere studenten. En niet voor niets, want als arts in spe ga jij later een belangrijke rol vervullen voor de maatschappij en veel individuele mensen. Daarom is het ook zo belangrijk dat je vanaf je eerste jaar als student al goed wordt voorbereid op je latere toekomst. Zo gaan veel studenten de studie in met het idee dat zij in een witte jas zullen werken, maar komt uiteindelijk maar ongeveer 40% van alle studenten in het ziekenhuis terecht. Als Algemeen Bestuurslid bij DG wil ik me graag inzetten voor een betere representatie van extramurale specialismen in de opleiding. Ik kijk er naar uit om samen te werken met studenten uit andere steden en zo de beste omstandigheden voor iedere geneeskundestudent na te streven.

Deea Deepanshi, Groningen

De medische wereld ontwikkelt zich snel, en het is essentieel dat het medisch onderwijs hierin meebeweegt. Door verschillende perspectieven te integreren, kunnen we op de lange termijn verbeteringen realiseren. Met mijn achtergrond opgegroeid in India, breng ik een uniek perspectief met me mee. Als toekomstige arts zie ik onze rol als cruciaal binnen de maatschappij. Hoewel ik de geneeskundeopleiding als prachtig beschouw, zie ik ook ruimte voor verbetering. Een veilig en stimulerend leerklimaat verdient meer aandacht, evenals het beter informeren van studenten over carrièremogelijkheden buiten het ziekenhuis na hun studie. Ik zet me graag in voor deze aspecten van de opleiding als bestuurslid bij De Geneeskundestudent.

Sanne Stickelbroeck, Utrecht

Hi! Ik ben Sanne en ik zit in mijn master Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Zoals 'de geneeskundestudent' zelf stelt: wij zijn de artsen van de toekomst. Om deze reden vind ik het cruciaal dat wij onze stem laten horen tijdens de huidige en toekomstige veranderingen in de gezondheidszorg. Hierdoor ben ik enthousiast om als algemeen bestuurslid binnen DG deel te mogen nemen aan de projectgroep 'Toekomst van de Gezondheidszorg' en zal ik mij inzetten voor het blad Arts in Spe.

Elaine van Ee, Leiden

Gedurende mijn geneeskundestudie heb ik niet alleen een diepgaande kennis opgedaan over de geneeskunde, maar ook een passie ontwikkeld voor het verbeteren van de gezondheidszorg. Als bestuurslid bij De Geneeskundestudent wil ik graag als belangenbehartiger voor een grote groep studenten mij inzetten voor zaken naast de reguliere geneeskundestudie, zoals verdieping en verbreding voor optimale persoonlijke ontwikkeling tot volwaardig arts. Denk hierbij aan het verduurzamen van de gezondheidszorg; zelf ben ik begonnen met het vergroten van de bewustwording via de rondreizende foto-expositie “It’s an Emergency!”. Hierom zal ik mij de komende tijd inzetten als bestuurslid bij De Geneeskundestudent om diverse onderwerpen, zoals duurzaamheid en vak voorbijgaande kennis, sterker op de kaart te zetten. Ik heb er zin in!

Lisa van der Voet, Maastricht

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Maar liefst 7% van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door de zorgsector. Ik wil me er graag voor inzetten dat (toekomstige) artsen zich bewust worden van de impact van de gezondheidszorg op het milieu en vice versa, en dat we handvatten creëren om duurzamere keuzes te kunnen maken. Daarnaast ga ik me inzetten om de mentale gezondheid onder geneeskundestudenten te bevorderen. Als artsen dragen we verantwoordelijkheid voor mensenlevens. Om deze verantwoording zo goed mogelijk te kunnen dragen, is het belangrijk dat we goed voor onze eigen mentale gezondheid zorgen en dat begint al in de opleiding. Ik wil bijdragen aan een omgeving waarin geneeskundestudenten zich mentaal goed voelen en zich ten volle kunnen ontwikkelen tot de best mogelijke versie van zichzelf en als arts. Ik kijk ernaar uit om samen te werken aan een duurzamere en gezondere toekomst voor ons allemaal!

Margot van Genderen, Utrecht

In een constant evoluerende maatschappij is het onmisbaar dat de geneeskunde opleiding ook mee verandert. Wie kunnen dit beter doen dan de toekomstige generatie artsen? Komende tijd zal ik mij bezig houden met de projectgroepen Gezond Werken en het nieuwe project Medisch Ondernemen. Vanuit deze projectgroepen zetten wij ons mét en voor onze medestudenten in om landelijke verbeteringen aan de opleiding teweeg te brengen. Ik hoop bij te kunnen dragen aan ons gemeenschappelijke doel

Bram Ooijen, Maastricht

In een snel veranderende medische wereld is het cruciaal dat onze studie meegroeit. Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de opleiding en daarmee samen de toekomst van de geneeskunde vorm te geven, zodat we als toekomstige artsen voorbereid zijn op de uitdagingen van morgen.

Kantoorondersteuning en beleids- en verenigingsadviseur

Voor het uitvoeren van de taken wordt het bestuur ondersteund door een kantoororganisatie, waaronder de beleids- en verenigingsadviseur. De beleids- en verenigingsadviseur heeft een cruciale rol in het adviseren en ondersteunen van De Geneeskundestudent op beleidsmatig en uitvoerend terrein. Naast de beleids- en verenigingsadviseur heeft De Geneeskundestudent ook beschikking over een eigen secretariaat en via de KNMG en LAD over ander ondersteunend personeel.

Lize Kooijman
Beleid- en verenigingsadviseur

Larisa Looman
Secretaresse

Lucie Pelzer
Communicatieadviseur

Samantha van Dijkhuizen
Administrateur

Zeinab Nosrati
Content Creator

Algemene Ledenvergadering

De Geneeskundestudent houdt minimaal twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering, een in het voorjaar en een in het najaar. Hierbij zijn alle leden uiteraard welkom! Het te voeren beleid wordt hierin besproken, waarbij leden de ruimte krijgen om vragen te stellen en commentaar te leveren. Op deze manier controleren de leden het algemeen bestuur.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit oud bestuursleden van De Geneeskundestudent en is een adviserend orgaan van het bestaande bestuur. Vier keer per jaar vindt er een vergadering plaats met de Raad van Advies en het dagelijks bestuur, waarin zaken worden besproken met betrekking tot het beleid wat in de afgelopen periode is gevoerd en te voeren beleid in de toekomst. Tussentijds kan de Raad van Advies benaderd worden voor advies en als sparringpartner van het dagelijks bestuur

Project & Panellid

Het centraal studentenpanel is een groep met gemotiveerde geneeskundestudenten die op basis van hun eigen motivatie en interesses projecten kunnen kiezen. Het panel is bedoeld voor al onze leden die graag actief willen bijdragen aan de belangenbehartiging van alle geneeskundestudenten, maar bijvoorbeeld niet de tijd kunnen vinden voor een volledige bestuursfunctie. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar info@degeneeskundestudent.nl met je CV en een korte motivatie waarom wij jou nodig hebben!

Statuten en huishoudelijk regelment

 

statuten huishoudelijk reglement

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten