De Geneeskundestudent is een vereniging met ongeveer 15.000 leden. Het bestuur van De Geneeskundestudent bestaat uit twintig leden: vier Dagelijks Bestuursleden (DB), zestien Algemene Bestuursleden (AB) en één redacteur Arts in Spe.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het regelen van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het behouden van overzicht en maken zij namens het algemeen bestuur beslissingen die niet uitgesteld kunnen worden tot de volgende vergadering.

  • De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Daarnaast zit hij de vergaderingen van de vereniging voor en onderhoudt hij de contacten met  externe organisatie.
  • De commissaris intern is het aanspreekpunt binnen het bestuur voor het functioneren van bestuursleden en bewaakt hierbij de informele sfeer. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe bestuursleden en de sollicitatieprocedure. Tevens heeft zij de functie van secretaris/penningmeester.
  • De commissaris extern onderhoudt de contacten met de achterban en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse enquête, de PR-activiteiten en de artikelen van de vereniging. Daarnaast houdt ze de website en social media up to date.
  • De assessor neemt taken op zich, waar de andere bestuursleden niet aan toekomen. Op dit moment houdt de assessor zich bezig met de ontwikkeling van de nieuwe website, het Centraal Studentenpanel en de naamsbekendheid van de vereniging.

Femke van de Zuidwind
Voorzitter

Femke is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Daarnaast zit ze de vergaderingen van de vereniging voor en onderhoudt de contacten met externe organisaties. Femke is derdejaars aan de Radboud Universiteit.

Sofie van Goor
Commissaris Intern

Sofie zorgt ervoor dat de interne zaken binnen onze vereniging op orde blijven. Zo is ze verantwoordelijk voor de sollicitatieperiode voor nieuwe bestuursleden en bewaakt ze zowel de sfeer binnen de groep als het functioneren van individuele bestuursleden. Verder raken haar interne taken aan die van een secretaris en een penningmeester. Sofie is vijfdejaars aan de Universiteit Leiden.

Julia van den Oever
Commissaris Extern

Julia onderhoudt de contacten met de achterban, studentengremia en andere externe organisaties. Ze houdt de website en de social media up to date en is verantwoordelijk voor de PR-activiteiten en sponsoring. Daarnaast begeleidt ze de werkgroepen die binnen De Geneeskundestudent bestaan. Julia is vierdejaars aan de Universiteit Utrecht.

Lucas Gartzke
Assessor

Lucas coördineert de jaarlijkse enquête en begeleidt de portefeuilles en werkgroepen in het schrijven van hun rapporten. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor Arts in Spé. Lucas is vierdejaars aan de Universiteit van Groningen.

Algemeen Bestuur

Het algemene bestuur bestaan uit twee geneeskundestudenten van elke medische faculteit. De algemene bestuursleden hebben een vertegenwoordigersfunctie op de faculteit en zijn daarnaast portefeuillehouder.

Vanuit de vertegenwoordigende rol hebben de bestuursleden de taak om ontwikkelingen en problemen op de faculteit te signaleren, de mening van de studenten te vertegenwoordigen, de standpunten van De Geneeskundestudent terug te koppelen en themabijeenkomsten te organiseren. Vanuit de portefeuillehoudersfunctie verdiepen de algemeen bestuursleden zich in zaken zoals de tegemoetkoming, selectie en capaciteit van de opleiding Geneeskunde.

Bernard van de Meeberg, Nijmegen
Portefeuille Selectie

"De Geneeskundestudent is een vereniging met een invloedrijk netwerk en heeft daarmee grote invloed op de manier waarop medische faculteiten het geneeskundeonderwijs inrichten. Die mogelijkheden moeten wij als geneeskundestudenten benutten. Wat wij nu bereiken voelen we wellicht over tien of twintig jaar nog steeds doorwerken. Als bestuurslid kan ik een bijdrage leveren aan de integratie van vooruitgang in het onderwijs; met in alles het belang van toekomstige artsen in gedachten. Ik geloof dat net als een goede dokter een vrije dokter is, een goede geneeskundestudent een vrije, autonome student is. In lijn hiermee vind ik het cruciaal dat geneeskundestudenten ruimte krijgen om ongedwongen het vakgebied te verkennen, zichzelf te ontwikkelen en keuzes te maken die voortkomen uit een eigen, unieke combinatie van waarden en opvattingen."

Egid van Bree, Maastricht
Portefeuille Selectie

"Een veranderende maatschappij vraagt om een veranderende gezondheidszorg. De studie geneeskunde is daar een essentieel onderdeel van. Ik wil me via De Geneeskundestudent inzetten om voor elke arts in spe de mogelijkheid te realiseren zich tot de beste versie van zichzelf te ontwikkelen, in de brede zin. Zo kan medisch leiderschap ontstaan, om belangrijke maatschappelijke onderwerpen als verduurzaming aan te pakken."

Esmée Doense, Amsterdam (UvA)
Portefeuille Beroepskeuze

"Sinds het begin van mijn studie in 2014 heb ik twee wijsheden opgedaan. 1. Het artsenvak vind ik het mooiste wat er is. 2. De weg er naartoe kan beter. De laatste jaren is het besef dat ik wil bijdragen aan die verbetering steeds sterker geworden. De Geneeskundestudent is voor mij de juiste plek om met concrete oplossingen een brug te slaan tussen de geneeskundestudent, het medisch onderwijs en de gezondheidszorg."

Galina Dorland, Amsterdam (UvA)
Portefeuille Selectie

"Graag wil ik de stem van geneeskundestudenten laten horen en zo bijdragen aan het verbeteren van de opleiding. Een bestuursfunctie bij De Geneeskundestudent is daarvoor de perfecte kans, het spreekt mij erg aan omdat het op landelijk niveau opereert en resultaten boekt waar elke geneeskundestudent wat aan heeft. Ik ben er van overtuigd dat het een heel leerzame en waardevolle ervaring zal zijn, waar ik de rest van mijn carrière wat aan zal hebben." Amsterdam - Vumc

Iris Verkuijl, Amsterdam (VU)
Portefeuille Veilig werken

"Als geneeskundestudenten hebben we meer invloed op onze opleiding dan we ons soms beseffen. Daarom vind ik het belangrijk dat onze mening gehoord wordt, zowel op de verschillende faculteiten als landelijk. Als bestuurslid van De Geneeskundestudent krijg ik de mogelijkheid om de belangen van geneeskundestudenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik hoop met mijn enthousiasme en gedrevenheid bij te kunnen dragen aan een prettige en veilige leer- en werkomgeving, zodat alle geneeskundestudenten zich zo goed mogelijk én met plezier kunnen ontwikkelen tijdens deze mooie studie."Leiden

Juliëtte Drenth, Groningen
Portefeuille Veilig werken

"Voor geneeskundestudenten is het belangrijk om een mening te hebben over ons onderwijs en om onze stem te laten horen. Op deze manier hebben wij invloed op de soort artsen die we worden. Vorig jaar heb ik mij hiervoor al via de Medische Faculteitsvereniging Panacea mogen inzetten. Deze lijn wil ik graag op landelijk niveau doortrekken middels een rol binnen De Geneeskundestudent. Ik heb ontzettend veel zin om dit jaar de geneeskunde studenten in Groningen en de rest van Nederland te vertegenwoordigen!"

Juliette Mattijse, Rotterdam
Portefeuille Veilig werken

"Voor (toekomstig) artsen vind ik een kritische blik naar het eigen vakgebied belangrijk; ik mis dat nog in de geneeskundestudie. Bij De Geneeskundestudent krijg ik de kans mij in te zetten voor mijn medestudenten, een stem te geven aan de arts van de toekomst en hopelijk maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheid aan te wakkeren binnen de geneeskunde. Ik hoop zo bij te dragen aan en onderdeel te worden van een generatie artsen die grondig zijn in hun werk, verder kijken dan hun praktijk alleen en naast goede artsen, ook goede mensen zijn."

Lidwien Smabers, Maastricht
Portefeuille Veilig werken

"Ik ben een jaar bezig met de master geneeskunde. Toen ik begon is mij gezegd: het belangrijkste is dat je als co-assistent weet wanneer je je stil moet houden. Goed idee, weg ermee! Het is juist tijd om mijn stem laten horen namens alle geneeskundestudenten. Via de Geneeskundestudent wil ik me inzetten voor een succesvolle en zorgeloze studietijd. Dat klinkt zweverig... wat houdt dat in? De 3 k's (koffie halen, kruk zitten en kop houden) vervangen door de 3 g's (goed studeren, genieten en genezen). Met mijn positieve energie uit het zonnige zuiden wil ik een landelijke bijdrage leveren zodat wij optimaal kunnen genieten van de beste keuze van ons leven: de studie geneeskunde."

Maarten Wille, Leiden
Portefeuille Capaciteit

"Na actief te zijn geweest op de faculteit, leek het mij een mooie stap om me op landelijk niveau bezig te houden met de belangen van geneeskundestudenten. Ik wil me graag inzetten voor realistische loopbaancontinuïteit, die in het teken staat van zelfontplooiing bij de student."

Noortje Voeten, Maastricht
Portefeuille Veilig werken

“Ik ben van mening dat geneeskundestudenten vaker van zich kunnen, maar vooral mógen laten horen. Zes jaar lang precies doen wat er van ons wordt verwacht, dat kunnen we allemaal. De echte uitdaging zit hem in het kritisch kijken naar je opleiding, jezelf en je toekomst. Nadenken over vragen als ‘hoe haal ik het beste uit mijzelf, wat kan er beter en wat is hiervoor nodig?’ zijn wat mij betreft vragen die iedere geneeskundestudent zichzelf met enige regelmaat zou moeten stellen. Bij De Geneeskundestudent wil ik mijzelf inzetten om studenten te stimuleren na te denken over vragen zoals deze en hun mening te delen, want we mogen niet vergeten: iedere mening doet ertoe."

Renée Douven
Redacteur Arts in Spe

"Wanneer je coschappen gaat lopen, is je sociale leven écht voorbij! was het beangstigende bericht dat medestudenten mij telkens ongevraagd mededeelden. Mij niet gezien! Samen met dit gedreven bestuur bestaande uit geneeskundestudenten uit iedere hoek van het land, hoop ik (namens de Zuid-Limburgse hoek) veel te bereiken voor een optimale studie voor alle artsen in spé. Geneeskunde is een enorm dynamisch vak en dat maakt dit een geweldige uitdaging; er is altijd ruimte voor verbetering. Met de nieuwe functie van redacteur Arts in Spe kan ik mijn studie combineren met mijn passie voor journalistiek. Een kans om samen met verschillende geneeskundestudenten te laten zien wie de geneeskundestudent is en wat hij doet. Stay tuned!"

Rick Heijnen, Amsterdam (UvA0
Portefeuille Beoordelingen

"De studie geneeskunde duurt voor iedereen minstens 6 jaar. Vaak zijn dat jaren waar je naast de studie nog met allerlei andere zaken bezig bent. Graag wil ik tijdens mijn tijd bij het bestuur van De Geneeskundestudent ervoor zorgen dat iedere geneeskundestudent de mogelijkheid heeft zich tot arts te ontplooien zonder zich druk te moeten maken om problemen die te groot zijn om alleen aan te pakken. Zo lossen we samen de problemen van nu op voor de artsen van de toekomst!"

Sangeeta Bisheshar, Utrecht
Portefeuille Beroepskeuze

"Als gepassioneerde en leergierige geneeskundestudent ben ik op zoek naar uitdaging en dat heb ik gevonden in de functie algemeen bestuurslid van De Geneeskundestudent. Wat mij aanspreekt aan deze uitdaging is dat ik de mogelijkheid krijg om op te komen voor de belangen van geneeskundestudenten op landelijk niveau met als beoogd resultaat dat elke geneeskundestudent gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen, zowel tijdens als na de studie geneeskunde. Om te kunnen bloeien tot een goede toekomstige dokter is het onder andere van belang om tijdens de studie geneeskunde eerlijke en onbevooroordeelde beoordelingen te krijgen en goed geïnformeerd te zijn over carrièremogelijkheden. Ik hoop met mijn enthousiasme te kunnen bijdragen aan het realiseren van gelijke kansen voor iedereen binnen de twee bovengenoemde onderwerpen."

Sybren Kootstra, Nijmegen
Portefeuille Beroepskeuze

"Ik heb gekozen om mij voor De Geneeskundestudent in te zetten, omdat ik graag maatschappelijk betrokken ben. Problemen die spelen over het gehele veld van zowel de studie geneeskunde als de doorstroom naar een verdere carrière in het medische veld dienen interfacultair te worden aangepakt. Ik zie het dan ook als een uitdaging om me namens alle geneeskundestudenten in te zetten om de student geneeskunde de mogelijkheden te bieden voor de beste ontwikkeling van student geneeskunde naar arts."

Victorien Luppes, Leiden
Portefeuille Capaciteit

“Graag wil ik met deze bestuursfunctie de belangen van de geneeskundestudenten aan mijn faculteit in Leiden en op landelijk niveau vertegenwoordigen. Ik zie uit naar mijn tijd bij De Geneeskundestudent en hoop met mijn enthousiasme een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de opleiding van geneeskundestudenten van nu, de artsen van de toekomst.”

Kantoorondersteuning en ambtelijk secretaris

Voor het uitvoeren van de taken wordt het bestuur ondersteund door een kantoororganisatie, waaronder de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris heeft een cruciale rol in het adviseren en ondersteunen van De Geneeskundestudent op beleidsmatig en uitvoerend terrein. Naast de ambtelijk secretaris heeft De Geneeskundestudent ook beschikking over een eigen secretariaat en via de KNMG en LAD over ander ondersteunend personeel.

Dieneke van Os

Larisa Looman

Julia Hamel
Communicatieadviseur

Samantha van Dijkhuizen
Administrateur

Algemene Ledenvergadering

De Geneeskundestudent houdt minimaal twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering, een in het voorjaar en een in het najaar. Hierbij zijn alle leden uiteraard welkom! Het te voeren beleid wordt hierin besproken, waarbij leden de ruimte krijgen om vragen te stellen en commentaar te leveren. Op deze manier controleren de leden het algemeen bestuur.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit oud bestuursleden van De Geneeskundestudent en is een adviserend orgaan van het bestaande bestuur. Vier keer per jaar vindt er een vergadering plaats met de Raad van Advies en het dagelijks bestuur, waarin zaken worden besproken met betrekking tot het beleid wat in de afgelopen periode is gevoerd en te voeren beleid in de toekomst. Tussentijds kan de Raad van Advies benaderd worden voor advies en als sparringpartner van het dagelijks bestuur

Centraal Studentenpanel

Het centraal studentenpanel is een groep met gemotiveerde geneeskundestudenten die op basis van hun eigen motivatie en interesses projecten kunnen kiezen. Het panel is bedoeld voor al onze leden die graag actief willen bijdragen aan de belangenbehartiging van alle geneeskundestudenten, maar bijvoorbeeld niet de tijd kunnen vinden voor een volledige bestuursfunctie. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar info@degeneeskundestudent.nl met je CV en een korte motivatie waarom wij jou nodig hebben!

Statuten en huishoudelijk regelment

 

statuten huishoudelijk reglement

Aankomende evenementen

dec 02

Digitale workshop: ‘Help een contract!?’

2 december om 19:30 - 20:15

Actieve Portefeuilles

Beroepskeuze

Lees verder

Beoordelingen

Lees verder

Capaciteit

Lees verder

Bekijk alle Portefeuilles