De Geneeskundestudent is een vereniging met ongeveer 15.000 leden. Het bestuur van De Geneeskundestudent bestaat uit twintig leden: vier Dagelijks Bestuursleden (DB), zestien Algemene Bestuursleden (AB) en één redacteur Arts in Spe.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het regelen van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het behouden van overzicht en maken zij namens het algemeen bestuur beslissingen die niet uitgesteld kunnen worden tot de volgende vergadering.

  • De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Daarnaast zit zij de vergaderingen van de vereniging voor en onderhoudt ze het contact met onze federatiepartners van de KNMG.
  • De commissaris intern is het aanspreekpunt binnen het bestuur voor het functioneren van bestuursleden en bewaakt hierbij de informele sfeer. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe bestuursleden, de CSP leden en de sollicitatieprocedure. Tevens heeft zij de functie van secretaris en penningmeester.
  • De commissaris extern onderhoudt de contacten met de achterban, studentengremia en externe organisaties en is verantwoordelijk voor de evenementen, PR-activiteiten en de nieuwsbrief van de vereniging. Daarnaast houdt ze de website en social media up to date.
  • De assessor is verantwoordelijk voor de jaarlijkse ledenenquête, de onderzoeksrapporten en de workshops die we op congressen geven. Op dit moment houdt de assessor zich speciaal bezig met de verdere professionalisering van onze vereniging op het gebied van onderzoek doen.

Femke van de Zuidwind
Voorzitter

Femke is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Daarnaast zit ze de vergaderingen van de vereniging voor en onderhoudt de contacten met externe organisaties. Femke is derdejaars aan de Radboud Universiteit.

Sofie van Goor
Commissaris Intern

Sofie zorgt ervoor dat de interne zaken binnen onze vereniging op orde blijven. Zo is ze verantwoordelijk voor de sollicitatieperiode voor nieuwe bestuursleden en bewaakt ze zowel de sfeer binnen de groep als het functioneren van individuele bestuursleden. Verder raken haar interne taken aan die van een secretaris en een penningmeester. Sofie is vijfdejaars aan de Universiteit Leiden.

Julia van den Oever
Commissaris Extern

Julia onderhoudt de contacten met de achterban, studentengremia en andere externe organisaties. Ze houdt de website en de social media up to date en is verantwoordelijk voor de PR-activiteiten en sponsoring. Daarnaast begeleidt ze de werkgroepen die binnen De Geneeskundestudent bestaan. Julia is vierdejaars aan de Universiteit Utrecht.

Lucas Gartzke
Assessor

Lucas coördineert de jaarlijkse enquête en begeleidt de portefeuilles en werkgroepen in het schrijven van hun rapporten. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor Arts in Spé. Lucas is vierdejaars aan de Universiteit van Groningen.

Algemeen Bestuur

Het algemene bestuur bestaan uit twee geneeskundestudenten van elke medische faculteit. De algemene bestuursleden hebben een vertegenwoordigersfunctie op de faculteit en zijn daarnaast portefeuillehouder.

Vanuit de vertegenwoordigende rol hebben de bestuursleden de taak om ontwikkelingen en problemen op de faculteit te signaleren, de mening van de studenten te vertegenwoordigen, de standpunten van De Geneeskundestudent terug te koppelen en themabijeenkomsten te organiseren. Vanuit de portefeuillehoudersfunctie verdiepen de algemeen bestuursleden zich in zaken zoals de tegemoetkoming, selectie en capaciteit van de opleiding Geneeskunde.

Bernard van de Meeberg, Nijmegen
Werkgroep Corona

"De Geneeskundestudent is een vereniging met een invloedrijk netwerk en heeft daarmee grote invloed op de manier waarop medische faculteiten het geneeskundeonderwijs inrichten. Die mogelijkheden moeten wij als geneeskundestudenten benutten. Wat wij nu bereiken voelen we wellicht over tien of twintig jaar nog steeds doorwerken. Als bestuurslid kan ik een bijdrage leveren aan de integratie van vooruitgang in het onderwijs; met in alles het belang van toekomstige artsen in gedachten. Ik geloof dat net als een goede dokter een vrije dokter is, een goede geneeskundestudent een vrije, autonome student is. In lijn hiermee vind ik het cruciaal dat geneeskundestudenten ruimte krijgen om ongedwongen het vakgebied te verkennen, zichzelf te ontwikkelen en keuzes te maken die voortkomen uit een eigen, unieke combinatie van waarden en opvattingen."

Egid van Bree, Maastricht
Werkgroep Duurzaamheid

"Een veranderende maatschappij vraagt om een veranderende gezondheidszorg. De studie geneeskunde is daar een essentieel onderdeel van. Ik wil me via De Geneeskundestudent inzetten om voor elke arts in spe de mogelijkheid te realiseren zich tot de beste versie van zichzelf te ontwikkelen, in de brede zin. Zo kan medisch leiderschap ontstaan, om belangrijke maatschappelijke onderwerpen als verduurzaming aan te pakken."

Irene Schaafsma, Groningen
Portefeuille Beoordelingen

"Het is belangrijk om de geneeskunde-studie en het traject naar het professionele leven goed onder de loep te blijven nemen. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren bij het verbeteren van deze weg van geneeskundestudent naar arts. Ik heb zelf net mijn eerste masterjaar in Groningen afgerond en steven in rap tempo af op ‘het echte leven’. Vragen die daarbij voor mij relevant zijn, zijn: Hoe ziet de banenmarkt er tegen die tijd uit? Ben ik goed voorbereid vanuit mijn studie? En heb ik een breed beeld gekregen van alle mogelijkheden na mijn studie geneeskunde? Ik vermoed dat deze en vele andere vragen ook in het hoofd van mede-geneeskundestudenten spelen. Ik kijk ernaar uit om me de komende tijd bezig te gaan houden met deze vraagstukken, die alle geneeskundestudenten in Nederland aangaan!"

Iris Verkuijl, Amsterdam (VU)
Portefeuille Uurbesteding

"Als geneeskundestudenten hebben we meer invloed op onze opleiding dan we ons soms beseffen. Daarom vind ik het belangrijk dat onze mening gehoord wordt, zowel op de verschillende faculteiten als landelijk. Als bestuurslid van De Geneeskundestudent krijg ik de mogelijkheid om de belangen van geneeskundestudenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik hoop met mijn enthousiasme en gedrevenheid bij te kunnen dragen aan een prettige en veilige leer- en werkomgeving, zodat alle geneeskundestudenten zich zo goed mogelijk én met plezier kunnen ontwikkelen tijdens deze mooie studie."

Julia Helmink, Utrecht
Portefeuille Beoordelingen

"Tijdens mijn coschappen is me duidelijk geworden dat de geneeskunde een prachtig vakgebied is, maar ook dat er binnen de opleiding nog een aantal zaken zijn waar nog winst te behalen valt. Tegelijkertijd is me opgevallen dat je wel degelijk verandering kunt bewerkstelligen als je kritisch durft te zijn en het gesprek aangaat. De Geneeskundestudent zet zich in voor de nodige verbeteringen, heeft aandacht voor de ontwikkeling van artsen in spe en komt ervoor op dat elk van ons de kans krijgt om op een plek terecht te komen waar je thuishoort. Dit vind ik een bijzonder belangrijke missie, eentje waar ik me graag voor inzet. Ik kijk uit naar mijn tijd als Algemeen Bestuurslid van De Geneeskundestudent, om zo bij te kunnen dragen aan een goede en vooral ook gezonde opleiding voor de arts van de toekomst."

Juliëtte Drenth, Groningen
Portefeuille Veilig werken

"Voor geneeskundestudenten is het belangrijk om een mening te hebben over ons onderwijs en om onze stem te laten horen. Op deze manier hebben wij invloed op de soort artsen die we worden. Vorig jaar heb ik mij hiervoor al via de Medische Faculteitsvereniging Panacea mogen inzetten. Deze lijn wil ik graag op landelijk niveau doortrekken middels een rol binnen De Geneeskundestudent. Ik heb ontzettend veel zin om dit jaar de geneeskunde studenten in Groningen en de rest van Nederland te vertegenwoordigen!"

Juliette Mattijse, Rotterdam
Werkgroep Duurzaamheid

"Voor (toekomstig) artsen vind ik een kritische blik naar het eigen vakgebied belangrijk; ik mis dat nog in de geneeskundestudie. Bij De Geneeskundestudent krijg ik de kans mij in te zetten voor mijn medestudenten, een stem te geven aan de arts van de toekomst en hopelijk maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheid aan te wakkeren binnen de geneeskunde. Ik hoop zo bij te dragen aan en onderdeel te worden van een generatie artsen die grondig zijn in hun werk, verder kijken dan hun praktijk alleen en naast goede artsen, ook goede mensen zijn."

Maarten Wille, Leiden
Werkgroep Evenementen

"Na actief te zijn geweest op de faculteit, leek het mij een mooie stap om me op landelijk niveau bezig te houden met de belangen van geneeskundestudenten. Ik wil me graag inzetten voor realistische loopbaancontinuïteit, die in het teken staat van zelfontplooiing bij de student."

Noa Kroeze, Amsterdam (VU)
Portefeuille Beroepskeuze

"Als eerstejaars bachelor student sta ik aan het begin van mijn studie. Ik vind het dan ook belangrijk om nu al iets te kunnen betekenen voor alle geneeskundestudenten in Nederland en dan met name de bachelor studenten. Via De Geneeskundestudent zal ik hen vertegenwoordigen en met plezier aan de slag gaan met de punten die spelen bij de studenten."

Noortje Voeten, Maastricht
Portefeuille Uurbesteding

“Ik ben van mening dat geneeskundestudenten vaker van zich kunnen, maar vooral mógen laten horen. Zes jaar lang precies doen wat er van ons wordt verwacht, dat kunnen we allemaal. De echte uitdaging zit hem in het kritisch kijken naar je opleiding, jezelf en je toekomst. Nadenken over vragen als ‘hoe haal ik het beste uit mijzelf, wat kan er beter en wat is hiervoor nodig?’ zijn wat mij betreft vragen die iedere geneeskundestudent zichzelf met enige regelmaat zou moeten stellen. Bij De Geneeskundestudent wil ik mijzelf inzetten om studenten te stimuleren na te denken over vragen zoals deze en hun mening te delen, want we mogen niet vergeten: iedere mening doet ertoe."

Renée Douven
Redacteur Arts in Spe

"Wanneer je coschappen gaat lopen, is je sociale leven écht voorbij! was het beangstigende bericht dat medestudenten mij telkens ongevraagd mededeelden. Mij niet gezien! Samen met dit gedreven bestuur bestaande uit geneeskundestudenten uit iedere hoek van het land, hoop ik (namens de Zuid-Limburgse hoek) veel te bereiken voor een optimale studie voor alle artsen in spé. Geneeskunde is een enorm dynamisch vak en dat maakt dit een geweldige uitdaging; er is altijd ruimte voor verbetering. Met de nieuwe functie van redacteur Arts in Spe kan ik mijn studie combineren met mijn passie voor journalistiek. Een kans om samen met verschillende geneeskundestudenten te laten zien wie de geneeskundestudent is en wat hij doet. Stay tuned!"

Rowen de Jong (Rotterdam)
Portefeuille Veilig werken

"Gedurende mijn bachelor heb ik een passie ontdekt voor externe representatie en belangenbehartiging. Het geeft me energie om op te komen voor dingen die ik belangrijk vind, andere mensen of organisaties te overtuigen en samen te werken om verandering te brengen. Ik wil dit enthousiasme graag gebruiken om me op landelijk niveau in te zetten voor een veilige werk- en leeromgeving en het verbeteren van de randvoorwaarden van de opleiding geneeskunde, zodat iedere geneeskundestudent zich kan ontwikkelen tot een zo goed mogelijke en maatschappelijk bewuste arts."

Sheeney Magdalena, Amsterdam (VU)
Portefeuille Beroepskeuze

"Na een geweldige jaar als bestuurslid bij de facultaire studentenraad van de VU wilde ik graag nog betrokken zijn bij het onderwijs, maar ook bij het behartigen van de belangen van de geneeskundestudenten. De Geneeskundestudent is voor mij de juiste plek om de geneeskundestudenten aan de VU te vertegenwoordigen en een brug te slaan tussen geneeskundestudenten, de gezondheidszorg en het onderwijs. Ik hoop met mijn enthousiasme te kunnen bijdragen aan de verbetering van de opleiding van de artsen van de toekomst."

Valérie Andriessen (Utrecht)
Portefeuille Beoordelingen

"Bijna alle geneeskundestudenten hebben wel een mening over hun studie. Veel studenten beseffen echter onvoldoende hoeveel inspraak ze hebben in hun eigen opleiding. Het is een grote uitdaging om alle meningen van studenten te inventariseren en mee te nemen. Die uitdaging ga ik graag aan als algemeen bestuurslid bij De Geneeskundestudent. Ik hoop studenten uit te nodigen om kritisch mee te denken en betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling. Zo hoop ik bij te kunnen dragen aan de optimale studieomstandigheden waardoor elke student de kans krijgt zich te ontwikkelen tot een goeie zorgprofessional."

Victorien Luppes, Leiden
Portefeuille Capaciteit

“Graag wil ik met deze bestuursfunctie de belangen van de geneeskundestudenten aan mijn faculteit in Leiden en op landelijk niveau vertegenwoordigen. Ik zie uit naar mijn tijd bij De Geneeskundestudent en hoop met mijn enthousiasme een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de opleiding van geneeskundestudenten van nu, de artsen van de toekomst.”

Kantoorondersteuning en ambtelijk secretaris

Voor het uitvoeren van de taken wordt het bestuur ondersteund door een kantoororganisatie, waaronder de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris heeft een cruciale rol in het adviseren en ondersteunen van De Geneeskundestudent op beleidsmatig en uitvoerend terrein. Naast de ambtelijk secretaris heeft De Geneeskundestudent ook beschikking over een eigen secretariaat en via de KNMG en LAD over ander ondersteunend personeel.

Dieneke van Os

Larisa Looman

Julia Hamel
Communicatieadviseur

Samantha van Dijkhuizen
Administrateur

Algemene Ledenvergadering

De Geneeskundestudent houdt minimaal twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering, een in het voorjaar en een in het najaar. Hierbij zijn alle leden uiteraard welkom! Het te voeren beleid wordt hierin besproken, waarbij leden de ruimte krijgen om vragen te stellen en commentaar te leveren. Op deze manier controleren de leden het algemeen bestuur.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit oud bestuursleden van De Geneeskundestudent en is een adviserend orgaan van het bestaande bestuur. Vier keer per jaar vindt er een vergadering plaats met de Raad van Advies en het dagelijks bestuur, waarin zaken worden besproken met betrekking tot het beleid wat in de afgelopen periode is gevoerd en te voeren beleid in de toekomst. Tussentijds kan de Raad van Advies benaderd worden voor advies en als sparringpartner van het dagelijks bestuur

Centraal Studentenpanel

Het centraal studentenpanel is een groep met gemotiveerde geneeskundestudenten die op basis van hun eigen motivatie en interesses projecten kunnen kiezen. Het panel is bedoeld voor al onze leden die graag actief willen bijdragen aan de belangenbehartiging van alle geneeskundestudenten, maar bijvoorbeeld niet de tijd kunnen vinden voor een volledige bestuursfunctie. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar info@degeneeskundestudent.nl met je CV en een korte motivatie waarom wij jou nodig hebben!

Statuten en huishoudelijk regelment

 

statuten huishoudelijk reglement

Aankomende evenementen

Actieve Portefeuilles

Beroepskeuze

Lees verder

Beoordelingen

Lees verder

Capaciteit

Lees verder

Bekijk alle Portefeuilles