De Geneeskundestudent is dé landelijke, onafhankelijke belangenbehartiger van ongeveer 15.000 geneeskundestudenten in Nederland. Wij zetten ons in zodat geneeskundestudenten straks de best mogelijke zorgprofessionals zijn in de toekomst. Van de belangrijkste onderwerpen die spelen maken we een project. Hieronder vind je de actuele projecten. Overige projecten staan onderaan deze pagina.

Pijler 1

Studeren onder de beste omstandigheden

Tegemoetkoming

Al jaren pleiten wij voor een vergoeding voor coassistenten. Met succes, want bij meerdere werkgevers ontvangen coassistenten een financiële vergoeding.
Lees verder

Veilig werken

Studenten moeten zich binnen een veilige werk- en leeromgeving kunnen ontwikkelen. De Geneeskundestudent zet zich daarom in op onderwerpen als #metoo, burn-out en intimidatie.
Lees verder

Pijler 2

Juiste arts op
de juiste plaats

Extramurale capaciteit

Tegelijk is er buiten de wereld van ziekenhuis een groot tekort aan artsen. Denk bijvoorbeeld aan artsen in de publieke gezondheidszorg, specialisten ouderengeneeskunde en bedrijfs- en verzekeringsartsen. Welvaartsziekten als obesitas ...
Lees verder

Van Bul naar Baan

Naast nationale evenementen, organiseerden we afgelopen jaren ook themabijeenkomsten op alle faculteiten, onder andere de themabijeenkomst ‘Van Bul naar Baan’. Dit is een evenement gericht op geneeskundestudenten in de eindfase ...
Lees verder

Voorlichting

De voorlichting die over de geneeskundestudie wordt gegeven, speelt een voorname rol in het aantrekken van de juiste aankomend studenten voor de studie geneeskunde. Voorlichtingsactiviteiten moeten een juist beeld schetsen ...
Lees verder

KNMG Carrièrebeurs

Om het jaar organiseert De Geneeskundestudent samen met de KNMG de KNMG Carrièrebeurs. Tijdens deze dag kunnen geneeskundestudenten ontdekken van welk vak hun doktershart sneller gaat kloppen. Op de beursvloer ...
Lees verder

Pijler 3

Maatschappelijke betrokkenheid & zelfontplooiing

Voorbij vakspecifieke kennis


Lees verder

Diversiteit

Afgelopen jaren zijn discussies over selectie en diversiteit van de opleidingen geneeskunde weer opgelaaid. De zorgen omtrent de diversiteit van geneeskundestudenten en jonge artsen (in vervolgopleiding) blijven bestaan. De Geneeskundestudent onderschrijft het belang ...
Lees verder

Arts in Spe

Om Arts in Spe zo leuk en relevant mogelijk te maken voor de doelgroep, namelijk geneeskundestudenten, vinden wij het belangrijk om actief betrokken te zijn bij het maken van het ...
Lees verder

Duurzaamheid

De gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling zijn een bedreiging voor de volksgezondheid. De Geneeskundestudent verdiept zich daarom in dit onderwerp.
Lees verder

Talking Medicine


Lees verder