Landelijke onafhankelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten

Wij staan voor optimale zelfontplooiing, studeren onder de beste omstandigheden, de juiste arts op de juiste plaats en maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij streven we naar de best mogelijke toekomstige zorgprofessionals.

LEES VERDER

Actuele pijlers en projecten

Van de belangrijkste onderwerpen die bij geneeskundestudenten spelen maken wij een project. Lees hieronder meer over deze onderwerpen.

Pijler 1

Studeren onder de beste omstandigheden

Tegemoetkoming

Al jaren pleiten wij voor een vergoeding voor coassistenten. Met succes, want bij meerdere werkgevers ontvangen coassistenten een financiële vergoeding.
Lees verder

Gezond werken

Belangrijkste resultaten onderzoeken –        Eigen regie: 81% van de coassistenten lukt het niet om alle werkzaamheden voor de geneeskundestudie binnen 46 uur af te ronden [1], terwijl dat in de NFU-richtlijn wel is ...
Lees verder

Pijler 2

Juiste arts op
de juiste plaats

Extramurale capaciteit


Lees verder

Van Bul naar Baan

Naast nationale evenementen, organiseerden we afgelopen jaren ook themabijeenkomsten op alle faculteiten, onder andere de themabijeenkomst ‘Van Bul naar Baan’. Dit is een evenement gericht op geneeskundestudenten in de eindfase ...
Lees verder

Voorlichting

De voorlichting die over de geneeskundestudie wordt gegeven, speelt een voorname rol in het aantrekken van de juiste aankomend studenten voor de studie geneeskunde. Voorlichtingsactiviteiten moeten een juist beeld schetsen ...
Lees verder

KNMG Carrièrebeurs

Om het jaar organiseert De Geneeskundestudent samen met de KNMG de KNMG Carrièrebeurs. Tijdens deze dag kunnen geneeskundestudenten ontdekken van welk vak hun doktershart sneller gaat kloppen. Op de beursvloer ...
Lees verder

Pijler 3

Maatschappelijke betrokkenheid & zelfontplooiing

Toekomst van de gezondheidszorg

Om in de toekomst de best passende zorg te blijven bieden is het nodig om hierop voorbereid te zijn. Als toekomstige artsen krijgen wij namelijk te maken met deze nieuwe ...
Lees verder

Voorbij vakspecifieke kennis


Lees verder

Diversiteit en Selectie

  Visie  Dit benadrukt het belang van voortdurende inspanningen om de diversiteit binnen de geneeskunde opleiding te vergroten. De Geneeskundestudent zet zich daarom samen met anderen betrokken onderzoekers, faculteiten en groepen actief in voor een inclusieve en diverse geneeskunde opleiding, waarin alle studenten gelijke kansen hebben om de opleiding Geneeskunde te volgen en met succes af te ronden, en eveneens de mogelijkheid hebben om door te stromen naar vervolgopleidingen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, benadrukt De Geneeskundestudent het belang van ...
Lees verder

Arts in Spe

Om Arts in Spe zo leuk en relevant mogelijk te maken voor de doelgroep, namelijk geneeskundestudenten, vinden wij het belangrijk om actief betrokken te zijn bij het maken van het ...
Lees verder

Planetary Health & Duurzaamheid

De gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling zijn een bedreiging voor de volksgezondheid. De Geneeskundestudent verdiept zich daarom in dit onderwerp.
Lees verder

Talking Medicine


Lees verder