NVMO congres

n.t.b.

Aanwezigen Bestuur Hoofdpunten Presenteren abstracts

ALV

n.t.b.

Aanwezigen Bestuur Hoofdpunten Presentatie begroting 2020 Presentatie Beleidsplan 2020 Decharge bestuursleden, voorzitter en CE