Diversiteit en Selectie

Het meest recente rapport van De Geneeskundestudent uit 2023 laat een groei zien in het aantal studenten met een diverse achtergrond dat geneeskunde studeert in vergelijking met 2018. Ondanks deze beperkte groei is deze echter nog niet voldoende om te voldoen aan de verwachte toekomstige zorgbehoeften te voldoen, aangezien een aanzienlijke toename van patiënten met diverse achtergronden wordt voorspeld. In een multiculturele samenleving zoals Nederland is het van essentieel belang dat de artsen van de toekomst over de juiste competenties beschikken om deze uitdagingen aan te gaan. Het is hierbij van belang dat artsen zich bewust zijn van hun eigen culturele overtuigingen en waarden, en begrijpen hoe deze kunnen verschillen van die van andere culturen.

 

Visie 

Dit benadrukt het belang van voortdurende inspanningen om de diversiteit binnen de geneeskunde opleiding te vergroten. De Geneeskundestudent zet zich daarom samen met anderen betrokken onderzoekers, faculteiten en groepen actief in voor een inclusieve en diverse geneeskunde opleiding, waarin alle studenten gelijke kansen hebben om de opleiding Geneeskunde te volgen en met succes af te ronden, en eveneens de mogelijkheid hebben om door te stromen naar vervolgopleidingen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, benadrukt De Geneeskundestudent het belang van eerlijke selectieprocedures voor en na de opleiding Geneeskunde, een veilig en eerlijk leerklimaat gedurende opleiding met focus op een diverse patiëntenpopulatie. Dit is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de toekomstige generatie zorgprofessionals in staat is om hoogwaardige en gelijkwaardige zorg te bieden aan alle patiënten, ongeacht hun achtergrond, en daarmee de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Doelen

  • Het bewustzijn vergroten omtrent het belang van inclusiviteit en diversiteit, door: Diversiteit te integreren in het onderwijs
  • Het creëren van een diverse en inclusieve omgeving op de opleiding en werkvloer, door: Structurele maatregelen in te voeren om discriminatie te verminderen tijdens de opleiding en op de werkvloer
  • De diversiteit onder geneeskundestudenten en toekomstige artsen vergroten, door: 1) De huidige situatie omtrent diversiteit op de faculteiten in kaart te brengen. 2) aanbevelingen te doen omtrent voorgenoemde. 3) Implementatie van beleid dat het geschetste probleem verbetert. 4) In het kader van de selectieprocedure voor de studie geneeskunde samen te werken met partners die onderzoek verrichten met betrekking tot diverse en eerlijke selectie. 5) Aanbevelingen te doen met betrekking tot eerlijke selectie

Rapporten en downloads

4 december 2023
Onderzoeksrapport Diversiteit
Download

Leden

Shamim Amiri Simkooei
Shamim Amiri Simkooei
Projectleider
Hajar Rotbi
Hajar Rotbi
Selma Latic
Selma Latic
Zehra Güven
Zehra Güven

Laatste nieuws