Loopbaanondersteuning

Veel geneeskundestudenten ervaren het kiezen van de voor hen juiste vervolgopleiding als een lastige beslissing. Zowel intra- als extramuraal zijn er genoeg specialismen te ontdekken. Op veel faculteiten is loopbaanondersteuning aanwezig, maar geneeskundestudenten lijken hier niet altijd voldoende van op de hoogte te zijn. De Geneeskundestudent streeft ernaar de kwaliteit van deze loopbaanondersteuning te verbeteren, door in gesprek te gaan met de verschillende faculteiten en hen een handreiking aan te bieden met best practices.

Standpunt

  • Iedere geneeskundestudent moet een optimale en realistische keuze kunnen maken over zijn/haar toekomst. Dit keuzeproces dient voldoende gefaciliteerd te worden vanuit de opleiding.

Doelen

  • De Geneeskundestudent streeft ernaar de geneeskundefaculteiten van een handreiking te voorzien met best practices op het gebied van loopbaanondersteuning.
  • De Geneeskundestudent streeft ernaar een samenwerking met de medische faculteiten aan te gaan om de begeleiding van geneeskundestudenten bij het maken van hun beroepskeuze te optimaliseren.
  • De Geneeskundestudent zal een handreiking beschikbaar stellen voor medische studenten, zodat zij weten waar zij terecht kunnen voor de juiste loopbaanondersteuning.

Leden

Noa Kroeze
Noa Kroeze
Projectleider