Persoonlijk leiderschap

Een kwart van de studenten weet niet waar ze terecht kunnen in het geval van onacceptabel gedrag. Dat blijkt uit ons onderzoek over aanspreekgedrag uit 2018.

Belangrijkste resultaten onderzoeksrapport

  • Het aanspreekgedrag onder studenten is ten opzichte van 2013 significant toegenomen in 3 van de 4 casussen (45,7% naar 69%, 40,3% naar 63,1% en 57,8% naar 60,7%).
  • Bijna de helft van de studenten geeft aan dat disfunctionerende studenten die onacceptabel gedrag vertonen niet voldoende worden aangepakt/gesignaleerd door de medische faculteiten.
  • Verder geeft 23,7% aan dat zij niet weten waar zij terecht kunnen in een dergelijke situatie. Daarnaast is 10,4% helemaal niet bereid om onprofessioneel gedrag te melden.

Aanbevelingen

  • Inventariseren binnen de faculteiten waar studenten een disfunctionerende student kunnen melden.
  • Betere informatievoorziening voor studenten over wat zij moeten doen wanneer zij zien dat een medestudent disfunctioneert.
  • Meer aandacht vanuit opleiding voor het tijdig signaleren en aanpakken van studenten die onprofessioneel gedrag vertonen.
  • Aandacht in de opleiding voor een veilige aanspreekcultuur behouden en optimaliseren.