Seksuele intimidatie

De Geneeskundestudent deed onderzoek naar (seksuele) intimidatie en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Belangrijkste resultaten onderzoeksrapport

  • Alle faculteiten hebben sinds 2012 het onderwerp seksuele intimidatie opgepakt en de meldingsprocedure verbeterd.
  • Alle faculteiten hebben een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersonen zijn meestal onafhankelijk en goed door de studenten te vinden (met uitzondering van de faculteit in Leiden).
  • Alle faculteiten besteden aandacht aan het onderwerp seksuele intimidatie.

Aanbevelingen

  • We zijn in 2018 in gesprek gegaan met de decanen van de faculteiten VUmc, AMC, Rotterdam, Maastricht, Nijmegen en Utrecht (lees hier het verslag van de gesprekken). De aanleiding hiervoor waren de resultaten die op 9 juni 2018 door Medisch contact werden gepubliceerd. In het artikel werd ingegaan op de resultaten van een enquête die was uitgezet onder 30.000 artsen en geneeskundestudenten over (seksuele) intimidatie en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Uit deze enquête bleek dat 1 op de 3 ondervraagden te maken heeft gehad met seksuele intimidatie op de werkvloer. Van de 440 coassistenten en geneeskundestudenten maakten er 86 (20%) een seksueel grensoverschrijdende situatie mee.
  • Om inzicht te krijgen in de gesprekken die zijn gevoerd is er een rapport geschreven waarbij wordt gefocusseerd op de knelpunten van dit probleem en daarbij ook naar oplossingen die in de gesprekken naar voren zijn gekomen. De oplossingen die met de decanen zijn besproken hadden betrekking op het creëren van een veilig leerklimaat, het vergroten van het meldingspercentage en op structurele aandacht.