Toekomst van de gezondheidszorg

De samenleving en het zorglandschap zijn constant in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met vele kansen maar ook zeker met een scala aan uitdagingen. Denk hierbij aan technologische innovaties, demografische verschuivingen binnen en buiten Nederland, veranderende sociale verhoudingen en klimaatproblemen.

Om in de toekomst de best passende zorg te blijven bieden is het nodig om hierop voorbereid te zijn. Als toekomstige artsen krijgen wij namelijk te maken met deze nieuwe wereld en hebben wij dus ook een stem en rol om deze vorm te geven. Centraal hierin staan fundamentele vragen als ‘hoe zorgen we voor onszelf en elkaar?’, ’hoe zorgen we het beste voor de patiënten?’ en ‘hoe zien wij onze rol in de samenleving?’. De projectgroep ‘De toekomst van de gezondheidszorg’ zal zich bezighouden met deze vraagstukken. Onder andere het schrijnende ANIOS-tekort en de transitie naar preventieve zorg zullen hierin dan ook focuspunten zijn voor de projectgroep.

Het doel van de projectgroep is om de uitdagingen en kansen uit te diepen en hierna een visie te ontwikkelen waarbij wij samen met onze partners zullen zoeken naar passende oplossingen en interventies.

Leden

Swenne Albert
Swenne Albert
Voorzitter
Hajar Rotbi
Hajar Rotbi
Berk Uzunalioglu
Berk Uzunalioglu
Maud Francoys
Maud Francoys