Voorbij vakspecifieke kennis

Net als in veel andere landen richten medische curricula in Nederland zich voornamelijk op de medische kernonderwerpen. Het gebrek aan integratie van bepaalde onderwerpen in de medische curricula, zoals financiën, AI, politiek etc., kan leiden tot een smalle focus op traditionele medische onderwerpen. Hierdoor zijn studenten onvoorbereid op de bredere complexiteit van de moderne gezondheidszorg. Met het vergroten van multidisciplinaire kennis bij medische professionals zullen we beter kunnen omgaan met uitdagingen in het veranderde zorgveld. Deze verbreding willen we aanbieden door het maken van een podcast.

 

Standpunt

  • De Geneeskundestudent is van mening dat het cruciaal is om de medische kennis van studenten uit te breiden en hen voor te bereiden op een meer holistische benadering van de gezondheidszorg. Met de podcast willen we een brug slaan tussen de geneeskunde en vakgebieden die hieraan grenzen, zoals financiën, AI en politiek, en die vaak onderbelicht blijven in het medisch curriculum.

Doelen

  • 1) Voorbij vakspecifieke kennis, danwel multidisciplinaire kennis, vergroten onder onze leden die daarin geïnteresseerd zijn door middel van een podcast over relevante thema's zoals AI voor triage, politiek, klinische technologie, bestuurskunde in een ziekenhuis, invloed verzekeraars, etc.
  • 2) De podcast en daarmee DG zo leuk en relevant mogelijk te maken voor de doelgroep, door ze zelf mee te laten denken over de inhoud van de podcast.

Leden

Annemijn van den Doel
Annemijn van den Doel
Berk Uzunalioglu
Berk Uzunalioglu
Selin Ersoydan
Selin Ersoydan