Voorlichting

De Geneeskundestudent vindt het belangrijk dat de juiste arts op de juiste plaats terechtkomt. Uit het rapport Beroepskeuze van 2021 van De Geneeskundestudent blijkt dat de beroepsvoorkeuren van geneeskundestudenten niet overeenkomen met zowel de huidige als toekomstige verdeling van specialismen op de arbeidsmarkt. Er is sprake van een kloof tussen persoonlijke verwachtingen van studenten en de realiteit van de arbeidsmarkt. Eén van de aanbevelingen uit het rapport is om door middel van voorlichting deze kloof te dichten en dit begint bij een goede voorlichting over de geneeskundeopleiding en baanmogelijkheden aan aankomend studenten.

De voorlichting die over de geneeskundestudie wordt gegeven, speelt een voorname rol in het aantrekken van de juiste aankomend studenten voor de studie geneeskunde. Voorlichtingsactiviteiten moeten een juist beeld schetsen van de inhoud en vorm van de opleiding, de kenmerken van de verschillende faculteiten en het carrièreperspectief na de studie.

Standpunt

  • Toekomstig geneeskundestudenten moeten een realistisch en accuraat beeld van de geneeskundeopleiding en het carrièreperspectief na de opleiding krijgen.

Doelen

  • De Geneeskundestudent zal onderzoek doen naar de huidige voorlichtingsactiviteiten op middelbare scholen en geneeskundefaculteiten.
  • De Geneeskundestudent zal naar aanleiding van dit onderzoek aanbevelingen opstellen voor voorlichtingsactiviteiten.
  • De Geneeskundestudent zal voorlichtingsmaterialen ontwikkelen, waaronder een voorlichtingsfilm en webpagina, die een accuraat beeld schetsen van de opleiding.

Leden

Maud Francoys
Maud Francoys
Projectleider
Fabiënne Hofmans
Fabiënne Hofmans